Vut.t.hāna-gāminī-vipassanā

Wgląd Prowadzący do Wznoszenia się (na ścieżce). Jest także nazywany Oczyszczaniem (vodāna) i według Pts.M. II, 64 jest określeniem na trzy następujące rodzaje wiedzy pochodzącej z Wglądu:

  • Wiedzę składającą się z Pragnienia Wyzwolenia (muccitu-kamyatā-ñān.a, patrz visuddhi VI, 6),
  • Wiedzę składającą się z refleksyjnej Kontemplacji (patisankhānupassanā-ñān.a, j.w. VI, 7) oraz
  • Wiedzę składającą z Równowagi względem wszystkich Formacji (sankhārupekkhā-ñān.a, patrz visuddhi VI, 8).

Powstaje on na etapie oczyszczenia poprzez zrozumienie i pogląd rozwoju na ścieżce (patrz visuddhi VI) a po nim bezpośrednio następuje moment dojrzałości i wkroczenie na ponad-światowe ścieżki.

"Wznosząca się (vut.t.hāna) jest ponad-światowa ścieżka (patrz ariya-puggala), ponieważ prowadzi w górę ponad przedmiot tworzący zewnętrzne podstawy (wglądu, czyli pięć zewnętrznych skupisk istnienia), wznosi się ponad przemiot, na którym to umysł był skupiony a także ponad ciągłość (własnych pięciu Skupisk istnienia khandha) wraz z ich splamieniami. Z powodu tego, że prowadzi w górę do ponad-światowej ścieżki, ten wgląd jest nazywany wznoszącym wglądem. To, iż prowadzi do ścieżki, takie jest wskazywane znaczenie." (Vis.M. XXI, 83f.). (Załącznik).

POWRÓT