Vitakka

Myśl, Myślowa Koncepcja, jest jednym z drugorzędnych (nieciągłych) składników mentalnych (patrz Tabela II) i może być karmicznie zdrowa, szkodliwa lub neutralna.

"Istnieją trzy karmicznie szkodliwe (akusala) myśli:

  • Zmysłowa Myśl (kāma-vitakka),
  • Myśl pełna Niechęci (byāpāda-vitakka) i
  • Okrutna Myśl (vihimsa-vitakka).

Istnieją trzy karmicznie Zdrowe (kusala) myśli:

  • Myśl o Wyrzeczeniu (nekkhamma-vitakka),
  • Myśl wolne od Niechęci (avyāpāda-vitakka) i
  • Myśl o Unikaniu Krzywdzenia (avihimsā-vitakka)."

"Trzy ostatnie składniki tworzą Właściwą Myśl, czyli drugi element Ośmiorakiej Ścieżki" (magga 2).

Na temat Usuwania Rozpraszających Myśli (vitakka-santhāna), patrz M.20.

POWRÓT