Virati

Trzy Powstrzymania lub wstrzemięźliwości to powstrzymywanie się od:

  • niewłaściwej mowy,
  • niewłaściwego działania (ciała) oraz
  • niewłaściwego zarobkowania,

Odpowiadają one właściwej mowie, działaniu i zarobkowaniu w ośmiorakiej Ścieżce (magga, 3-5).

Poprzez powstrzymywanie nie jest jedynie rozumiane nie przejawianie się złych wspomnianych rzeczy, lecz celowe od nich powstrzymywanie się, gdy pojawia się ku temu sposobność.

Należą one do drugorzędnych (nie stałych) mentalnych składników towarzyszących wzniosłej świadomości (patrz Tabela II). Porównaj sīla.

POWRÓT