Vipallāsa

Skrzywienia lub spaczenia. ''Istnieją cztery skrzywienia, które mogą być Skrzywieniami Percepcji (saññā-vipallāsa), Świadomości (citta-vipallāsa) lub Poglądów (dit.t.hi-vipallāsa). Czym są te cztery?

  • Traktować Nietrwałe (anicca) jako trawałe,
  • Bolesne (dukkha) jako przyjemne (lub przynoszące szczęście),
  • co jest Pozbawione-ja (anattā) jako "ja",
  • co jest nieczyste (Odrażające: asubha) jako czyste lub piękne'' (A.IV, 49).

Patrz Manual of Insight autorstwa Ledi Sayadawa (WHEEL 31/32) str. 5.

"Spośród skrzywień następujące są eliminowane przez pierwsze zrozumienie ścieżki (Sotāpatti): skrzywienie percepcji, świadomości i poglądów na temat tego, że nietrwałe jest trwałe a co pozbawione-ja jest "ja". Następnie [eliminowane jest] skrzywienie poglądów na temat tego, że co jest bolesne jest przyjemne a co jest nieczyste jest czyste. Poprzez trzecie zrozumienie ścieżki (Anāgāmitā) wyeliminowane są: skrzywienia percepcji i świadomości, że nieczyste jest czyste. Poprzez czwarte zrozumienie ścieżki (Arahatta) wyeliminowane zostają skrzywienia percepcji i świadomości, że bolesne jest przyjemne." (Vis.M. XXII, 68)

POWRÓT