Vesārajja

Zaufanie do siebie u Buddhy jest czworakie. Jest on pewny, że:

  1. osiągnął doskonałe Oświecenie, o którym nie moża powiedzieć, że brak w nim czegokolwiek istotnego,
  2. zniszczył wszelkie Skazy (āsava) nie pozostawiając nic o czym można powiedzieć, że nie zostało przez Niego zniszczone,
  3. to co zostało przez Niego ogłoszone jako przeszkoda dla wyzwolenia niezaprzeczalnie nią jest,
  4. Jego nauki spełniają swe zadanie i rzeczywiście prowadzą do ostatecznego wyzwolenia od cierpienia.

Patrz A.IV,8, VII,58, M.12.

POWRÓT