POWRÓT DO SŁOWNIKA


1. Varuṇa

Jeden z królów dev, wspominany m.in. razem z Sakką, Pajāpati, Īsāną. W trakcie bitwy z Asurami, wszelkim istotom niebiańskim z Tāvatiṃsy radzi się by dostrzegły szczyt chorągwi Varuṇy, po to by zniknęła bojaźń, ze strachu drżenie i włosów jeżenie - Dhajagga Sutta (SN.11.03 – Mowa o szczycie chorągwi)

W Tevijja Sutcie (D.i.244; cf. J.v.28; vi.20; oraz Mil. 22) Varuṇa wspominany jest wraz z Indrą, Somą, Īsāną, Pajāpati, Yamą oraz Mahiddhi jako jeden z bogów przywoływanych przez braminów.

Āṭānāṭiya sutta (D.iii.204) wspomina go razem z Indrą i innymi jako przywódcę Yakkhów.

Buddhaghosa opisuje Varuṇę (SA.I.262), jako podobnego w wyglądzie i chwale do Sakki oraz dożywającego tego samego wieku, jednak w zgromadzeniach dev zajmujego zawsze trzecie miejsce.

Zob. także Varuṇā i Vāruṇī


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.