Upādi

dosł. coś co się chwyta, do czego jest się przywiązanym, czyli pięć Skupisk istnienia (khandha). W Suttach to słowo jest głównie używane w takich wyrażeniach jak: ”Można się spodziewać jednego z dwóch owoców: doskonałe zrozumienie lub jeżeli skupiska wciąż pozostają (sati upādi-sese, jeżeli istnieją pozostałości skupisk) stanu Anāgāmī (D. 22).

Także w A. IV. 118: ”Tu Doskonały odszedł w element Nibbāny, w którym nie pozostają już żadne skupiska (anupādi-sesa).” Porównaj Nibbāna.

POWRÓT