Tytuł: Pojawienie się Tathagaty

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Uda.60

Uppajjanti Sutta

Pojawienie się Tathagaty

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał blisko Savatthi w Gaju Jeta w klasztorze Anathapindiki. Wtedy czcigodny Ananda podszedł do Zrealizowanego, pokłonił mu się i usiadł z boku, i powiedział do Zrealizowanego: „Czcigodny panie, tak długo jak Tathagatowie nie pojawiają się w świecie, Arahatowie, Całkowicie Przebudzeni, tak długo wędrowcy innych sekt są szanowani, czczeni, honorowani, uznawani, składa się im hołd, i są tymi którzy osiągają rekwizyty szat, jedzenia, mieszkania i lekarstw. Ale kiedy Tathagatowie pojawiają się w świecie, Arahatowie, Całkowicie Przebudzeni, wtedy wędrowcy innych sekt nie są szanowani, czczeni, honorowani, uznawani, nie składa się im hołdu, i nie są tymi którzy osiągają rekwizyty szat, jedzenia, mieszkania i lekarstw. Teraz, czcigodny panie, tylko Zrealizowany jest szanowany, czczony, honorowany, uznawany, składa mu się hołd, i jest tym który osiągał rekwizyty szat, jedzenia, mieszkania i lekarstw i tak samo Zgromadzenie mnichów”. „Tak to jest, Anando, tak długo jak Tathagatowie nie pojawiają się w świecie, Arahatowie, Całkowicie Przebudzeni, tak długo wędrowcy innych sekt są szanowani, czczeni, honorowani, uznawani, składa się im hołd, i są tymi którzy osiągają rekwizyty szat, jedzenia, mieszkania i lekarstw. Ale kiedy Tathagatowie pojawiają się w świecie, Arahatowie, Całkowicie Przebudzeni, wtedy wędrowcy innych sekt nie są szanowani, czczeni, honorowani, uznawani, nie składa się im hołdu, i nie są tymi którzy osiągają rekwizyty szat, jedzenia, mieszkania i lekarstw. Teraz, Anando, tylko Tathagata jest szanowany, czczony, honorowany, uznawany, składa mu się hołd, i jest tym który osiągał rekwizyty szat, jedzenia, mieszkania i lekarstw i tak samo Zgromadzenie mnichów”. Wtedy, rozumiejąc tego znaczenie, Zrealizowany wygłosił przy tej okazji taką inspirującą wypowiedź:

Świetlik świeci tak długo jak nie wstało słońce, ale kiedy ten iluminant wstaje, światło świetlika jest wygaszone i już nie świeci. Tak też wędrowcy świecą tylko tak długo jak Całkowicie Przebudzony nie pojawia się na świecie. Ci myśliciele nie są oczyszczeni, ani ich uczniowie, gdyż ich przewrotne poglądy nie wyzwalają z cierpienia.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo