Tiracchāna-kathā

Niska Mowa, dosł. Zwierzęca Mowa, jest określeniem, które w tekstach Sutt oznacza następujące:

"Mowa o królach, złodziejach, ministrach i armiach, niebezpieczeństwach i wojnach, jedzeniu i piciu, strojach i mieszkaniach, ozdobach i pachnidłach, związkach, powozach, wioskach i rynkach, miastach i regionach, kobietach i bohaterach, mowa uliczna, mowa przy studni, mowa o tych, którzy odeszli w dniach, które przeminęły, paplanina, mowa o światach i morzach, o zysku i o stracie." (A.X, 69 itd.)

W Komentarzach wymienione są kolejne cztery rodzaje, które wraz z wymienionymi powyżej tworzą 32 rodzaje: mowa o radościach zmysłów, samo-umartwianiu, wieczności i samo-unicestwieniu.

POWRÓT