Te-vijja

Ten, który jest obdarzony Potrójną (wyższą) Wiedzą. W Brahmanizmie znawca Trzech Ved (tri-vidyā), w Buddyzmie oznacza kogoś, kto urzeczywistnił trzy rodzaje wiedzy, to znaczy:

  • pamięć przeszłych odrodzeń,
  • boskie oko,
  • wygaśnięcie wszelkich Skaz.

Więcej szczegółów, patrz abhiññā, 4-6. Porównaj Tevijjā Sutta, D.13 (WHEEL 57/58).

POWRÓT