Surāmeraya-majja-ppamādatthānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Podejmuję obietnicę unikania środków odurzających takich jak wino, nalewki itp. ponieważ wiodą one do moralnej niedbałości. Tak brzmi ostatnia z pięciu moralnych zasad (patrz sikkhāpada) obowiązujących wszystkich Buddystów.

POWRÓT