Sukkha-vipassaka

Wspierany jedynie przez Wgląd, jest terminem zawartym w komentarzach określającym kogoś, kto bez osiągnięcia żadnego Wchłonięcia (jhāna), urzeczywistnił jedną z ponad-światowych ścieżek (patrz ariya-puggala) jedynie za sprawą Wglądu (vipassanā).

W Vis.M. XVIII jest on nazywany suddha-vipassanā-yānika w odróżnieniu od tego, który obiera Wyciszenie za Pojazd (samatha-yānika). Choć pierwotne znaczenie sukkha jest wypomniane powyżej, pod-komentarze (np. D. Tīkā) stosują także dosłowne znaczenie sukkha, czyli Suchy: "Jego wgląd jest suchy, szorstki, nienasmarowany przez wilgoć medytacji wyciszenia."

Wyjaśnia to częste tłumaczenie tego terminu jako o suchym wglądzie lub posiadanie suchego wglądu, które jednak nie powinno powodować błędnego pojmowania natury medytacji wglądu jako suchej lub jedynie intelektualnej. W rzeczywistości rozwój wglądu wytwarza w medytującym Zachwyt (pīti) i uczucie Pilności (samvega), patrz Załącznik.

POWRÓT