Sujato.jpg

Bhikkhu Sujato - Bhikkhu Sujato - (Anthony Best) urodził się 4.11.1966 w Perth (Zachodnia Australia). Wychowywał się w liberalnej, katolickiej rodzinie i uczęszczał do szkoły Christian Brothers. Zainspirowany naukową wizją świata, a w szczególności teorią względności, odrzucił chrześcijaństwo, gdy był jeszcze nastolatkiem.

Studiował literaturę i filozofię na Uniwersytecie Zachodnioaustralijskim, by po dwóch latach zrezygnować z dalszej nauki i zaczął grać rock n’ roll’a. Razem z Peggy van Zalm założył Martha's Vineyard, zespół grający indie-rocka, odnoszący sukcesy w późnych latach 80-tych. Zespół jednak rozpadł się, zanim wykorzystał swój potencjał.

Po latach oscylowania wokół muzyki alternatywnej, pozbył się iluzji odnośnie kariery muzycznej i potrzebując gruntownej zmiany, udał się do Tajlandii. Mimo, że wcześniej nie był związany z praktyką buddyjską, odnalazł dogodne miejsce w świątyni w Chieng Mai. Następnie rozpoczął poszukiwania, by umocnić i pogłębić zrozumienie buddyjskiej praktyki. Po roku przyjechał do Wat Pa Nanachat, the International Forest Monastery prowadzonym przez i dla anglojęzycznych mnichów, w tradycji Ajahn Chah. Zgodnie z życzeniem otrzymał święcenia nowicjusza, a w następnym roku (5/5/1994) otrzymał pełne święcenia jako bhikkhu.

Spędził trzy ‘vassa’ ucząc się pod okiem Ajahn Brahm w Klasztorze Bodhinayana oraz kilka lat w odległych pustelniach i jaskiniach, w Tajlandii i Malezji. Na początku 2003 roku, Bhante Sujato po powrocie do Australii, przybył do posiadłości znanej wtedy jako Citta Bhavana Hermitage. Podjęto wtedy decyzję, by świątynię rozwinąć w klasztor, w którym mogłyby się odbywać nowe święcenia. Zmieniono jego nazwę na Santi Forest Monastery. Spowodowało to, że klasztor zaczął rozwijać się gwałtownie i nastąpiły znaczne postępy. Wynikiem było pierwsze święcenie nowego samaneri (9 marca 2008 roku) oraz liczne upasampada (wyższa ordynacja) bhikkhów, a jednocześnie rozwój projektów budowlanych i innych projektów czasowo zaniechanych z powodu sytuacji finansowej.

Reguła mnisia zawsze zakładała istnienie mniszek buddyjskich. Bhante Sujato nieustannie starł się wspierać pomysł święceń bhikkhuni (mniszek), która to idea jest jedną z poważniejszych kontrowersji w łonie współczesnej Theravady.

Na rozwój duchowy Bhante Sujato ogromny wpływ miały trzy czynniki. Najważniejszym wpływem był styl życia wg leśnej tradycji, której był w pełni oddany. Wymagało to ścisłego zastosowania się do kodeksu dyscypliny (Vinaya) buddyjskich mnichów i ciągłego przypominania, że człowiek musi poświęcić całe swe życie praktyce.

Drugim czynnikiem, który wywarł na niego wpływ były wczesne nauki Buddy. Podczas gdy studiował kanoniczne pisma palijskie przez prawie dziesięć lat, coraz bardziej zaczął zdawać sobie sprawę z zadziwiającego i mało znanego podobieństwa kanonu Pali, do licznych fragmentów jakie znajdywał w chińskich, sanskryckich i tybetańskich tekstach. Ta zgodność jest traktowana jako jedyna z najważniejszych historycznych wskazówek prowadząca do oryginalnego przekazu nauki Buddy. Bhante Sujato prowadzi badania nad komparystyką tekstów różnych tradycji buddyjskich, które stara się przedstawiać buddyjskiej społeczności .

Trzeci czynnik który wpłynął na Sujato to jego dwaj nauczyciele medytacji. Od mało znanego, tajskiego mnicha Ajahn Maha Chatchai nauczył się praktyki "miłującej dobroci", która nieustannie kształtuje jego podejście do medytacji i nauczania. Od Ajahn Brahmavamso, nauczył się jak dokładnie rozumieć tę praktykę w całościowym kontekście ścieżki Buddy. W ciągu ostatnich lat Bhante Sujato nauczał Dhammy i medytacji wiele osób, zarówno społeczności lokalne [Australii] jak i ludzi z zagranicy. Przemawiał także na kilku większych międzynarodowych buddyjskich konferencjach i spotkaniach.

Jego badania dotyczą najwcześniejszych pism buddyjskich. Dzięki analizie porównawczej i historycznej Sujato stara się naświetlić proces powstawania buddyjskiej ideologii i tożsamości. Najważniejsze książki to: "A Swift Pair of Messengers", "A History of Mindfulness", "Beginnings", oraz "Sects & Sectarianism".

Specjalnym polem zainteresowania Sujato jest rola kobiet w Buddyzmie, a w szczególności odnowa reguły bhikkhuni w obrębie tradycji Theravady. Bhante Sujato stara się swymi tekstami wywrzeć wpływ na tę pilną sprawę dotyczącą współczesnego świata buddyzmu Theravady. W związku z tym, usiłuje ustanowić społeczność mniszek (bhikkhuni) w Satni Monastery.

Działa i przemawia bezkompromisowo na rzecz święceń bhikkhuni. Bezpośrednio wyraził swoje życzenie (zob. "Dark Master"), stwierdzając „Moim głownym celem jest praca z międzynarodową Sanghą, by ustanowić poczwórną społeczność na całym świecie. Myślę, że musimy zaakceptować fakt, iż na tym opiera się nasza przyszłość."

Wersja na stronie DOWNLOAD
Autentyczność tekstów wczesnobuddyjskich - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Czy Buddha był hinduistą? - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dlaczego buddyści powinni popierać małżeństwa jednopłciowe - Kontrowersyjny artykuł o tym jaki pogląd mogą, a wręcz powinni mieć buddyści odnośnie małżeństw jednopłciowych. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dlaczego buddyści powinni znać sutty - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak działa Saṅgha? - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak przestać medytować mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja bez przeszkód - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Mniszki w buddyzmie - Wykład Bhante Sujato, który odbył się 30 listopada 2015 roku, w Feminotece, w Warszawie. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Momenty z życia Bhante Sujato - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Natura zła - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 1 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 2 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 3 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 4 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 5 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Pełna akceptacja mobi2.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Samatha versus Vipassana - Zwięzła wypowiedź odnośnie różnic między samathą (praktyką skupienia) i vipassaną (medytacją wglądu) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Skopiuj to! - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Szlachetna Ośmioraka Ścieżka - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wprowadzenie do medytacji oddechu - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wywiad z Bhante Sujato - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Zanim uważność (mindfulness) stała się modna - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Życie pełne przyjemności - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg