Sujato.jpg

Bhante Sujato (Anthony Best) urodził się 4.11.1966 r. w Perth (Zachodnia Australia). Wychowywał się w liberalnej, katolickiej rodzinie, uczęszczał do szkoły Christian Brothers. Zafascynowany naukową wizją świata, a w szczególności teorią względności, odrzucił chrześcijaństwo, gdy był jeszcze nastolatkiem.

Studiował literaturę i filozofię na Uniwersytecie Zachodnioaustralijskim, ale po dwóch latach zrezygnował z dalszej nauki i zaczął grać rock’n’rolla. Założył z Peggy van Zalm zespół Martha’s Vineyard, formacja grała indie rocka, odnosząc sukcesy w późnych latach 80-tych. Zespół jednak rozpadł się, zanim w pełni rozwinął swoje możliwości.

Po latach działań związanych z muzyką alternatywną Bhante Sujato pozbył się iluzji dotyczących kariery muzycznej i, potrzebując gruntownej zmiany, udał się do Tajlandii. Mimo że wcześniej nie był związany z buddyzmem, znalazł dla siebie miejsce w świątyni w Chiang Mai. Zaczął poszukiwać umocnienia i głębszego zrozumienia praktyki buddyjskiej. Po roku udał się do Wat Pah Nanachat, międzynarodowego klasztoru leśnego prowadzonego przez anglojęzycznych mnichów w tradycji, z której wywodził się Ajahn Chah. Tam przyjął święcenia nowicjusza, a w następnym roku (5 maja 1994) – pełne święcenia mnicha (bhikkhu).

Spędził trzy „vassa” (pory deszczowe), ucząc się u Ajahna Brahma, w Klasztorze Bodhinayana oraz kilka lat w odległych pustelniach i jaskiniach, w Tajlandii i Malezji. Na początku 2003 r., po powrocie do Australii, przybył do posiadłości znanej wtedy jako Citta Bhavana Hermitage. Podjęto wtedy decyzję, by świątynię rozwinąć w klasztor, w którym mogłyby się odbywać nowe święcenia, i zmieniono jej nazwę na Santi Forest Monastery. To spowodowało znaczne postępy, klasztor zaczął się gwałtownie rozwijać. Wynikiem było pierwsze święcenie nowicjusza (sāmaṇera) 9 marca 2008 r. oraz liczne upasampadā (przyjęcia do Saṅghi) bhikkhów. Dodatkowo zaczęły się rozwijać projekty budowlane oraz inne, wstrzymane do tej pory z powodu sytuacji finansowej.

Reguła mnisia zawsze zakładała istnienie mniszek buddyjskich. Bhante Sujato wspierał pomysł święceń bhikkhunī (mniszek), która to idea jest jedną z poważniejszych kontrowersji w łonie współczesnej theravādy.

Na rozwój duchowy Bhante Sujato ogromny wpływ miały trzy czynniki. Najważniejszym był styl życia według tradycji leśnej, której był w pełni oddany. Wymagało to ścisłego stosowania kodeksu (Vinayi) buddyjskich mnichów i ciągłego przypominania sobie, że człowiek musi poświęcić całe życie praktyce.

Drugi czynnik to wczesne nauki Buddhy. Przez prawie dziesięć lat studiował kanoniczne pisma pāḷijskie i coraz wyraźniej dostrzegał zadziwiające i mało znane podobieństwo kanonu pāḷijskiego do fragmentów, jakie znajdował w tekstach chińskich, sanskryckich i tybetańskich. Ta zgodność uważana jest za jedną z ważniejszych wskazówek historycznych prowadzących do oryginalnych nauk Buddhy. Bhante Sujato prowadzi badania komparatystyczne tekstów różnych tradycji buddyjskich i przedstawia je buddyjskiej społeczności.

Trzeci czynnik, który wpłynął na Sujato, to trening u jego dwóch nauczycieli medytacji. Od Ajahna Maha Chatchai, mało znanego tajskiego mnicha, nauczył się praktyki miłującej dobroci, która nieustannie kształtuje jego podejście do medytacji i nauczania. Od Ajahna Brahmavamso nauczył się, jak dokładnie rozumieć tę praktykę w całościowym kontekście ścieżki Buddhy. W ciągu ostatnich lat Bhante Sujato nauczał wiele osób Dhammy i medytacji, zarówno społeczności lokalne w Australii, jak i ludzi z zagranicy. Był w Polsce na odosobnieniu zorganizowanym przez Fundację „Theravada” w grudniu 2015 r. Przemawiał także na kilku większych międzynarodowych buddyjskich konferencjach i spotkaniach.

Jego badania dotyczą najwcześniejszych pism buddyjskich. Dzięki analizie porównawczej i historycznej Czcigodny Sujato stara się naświetlić proces powstawania buddyjskiej ideologii i tożsamości. Najważniejsze książki to: „A swift pair of messengers”, „A history of mindfulness”, „Beginnings” oraz „Sects and sectarianism”.

W zainteresowaniach Bhante Sujato ważne miejsce zajmuje rola kobiet w buddyzmie, a w szczególności odnowa reguły bhikkhunī w obrębie tradycji theravādy. Swymi tekstami stara się wpłynąć na tę ważką kwestię współczesnego świata buddyzmu theravādy. Usiłuje również ustanowić społeczność mniszek (bhikkhunī) w klasztorze Santi.

Jest bezkompromisowy w działaniach i podczas przemów na rzecz święceń bhikkhunī. Wyraził swoje życzenie bezpośrednio (zob. „Dark master”), stwierdzając: „Moim głównym celem jest praca z międzynarodową Saṅghą, by ustanowić poczwórną społeczność na całym świecie. Myślę, że musimy zaakceptować fakt, iż to podstawa naszej przyszłości”.

Jest twórcą i redaktorem naczelnym portalu suttacentral.net, na którym publikuje swoje przekłady sutt kanonu, jak również gromadzi tłumaczenia tipiṭaki w innych językach.

Wersja na stronie DOWNLOAD
Autentyczność tekstów wczesnobuddyjskich - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Czy Buddha był hinduistą? - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dlaczego buddyści powinni popierać małżeństwa jednopłciowe - Kontrowersyjny artykuł o tym jaki pogląd mogą, a wręcz powinni mieć buddyści odnośnie małżeństw jednopłciowych. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Dlaczego buddyści powinni znać sutty - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak działa Saṅgha? - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Jak przestać medytować mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Medytacja bez przeszkód - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Mniszki w buddyzmie - Wykład Bhante Sujato, który odbył się 30 listopada 2015 roku, w Feminotece, w Warszawie. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Momenty z życia Bhante Sujato - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Natura zła - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Mowa Dhammy 25.06.2023 - Nagranie mowy Dhammy i sesji medytacyjnej odbyło się 25.06.2023 w ramach comiesięcznych spotkań z Australijską Sanghą BSWA. Tworzymy związek wyznaniowy, dowiedz się więcej na stronie Sangha.pl mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 1 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 2 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 3 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 4 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odkrywanie przyjemności w medytacji - dzień 5 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odosobnienie medytacyjne z Bhante Sujato - dzień 1 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odosobnienie medytacyjne z Bhante Sujato - dzień 2 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odosobnienie medytacyjne z Bhante Sujato - dzień 3 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odosobnienie medytacyjne z Bhante Sujato - dzień 4 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odosobnienie medytacyjne z Bhante Sujato - dzień 5 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Odosobnienie medytacyjne z Bhante Sujato - dzień 6 mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Pełna akceptacja mobi2.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Samatha versus Vipassana - Zwięzła wypowiedź odnośnie różnic między samathą (praktyką skupienia) i vipassaną (medytacją wglądu) mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Skopiuj to! - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Szlachetna Ośmioraka Ścieżka - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wprowadzenie do medytacji oddechu - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Wywiad z Bhante Sujato - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Zanim uważność (mindfulness) stała się modna - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Życie klasztorne i Ośmioraka Ścieżka - Wykład Sujato Bhikkhu, w którym wyjaśnia on, jak podążać Szlachetną Ośmioraką Ścieżką i w prosty sposób omawia każdy z jej czynników, i to, jak wprowadzić je do codziennego życia mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Życie pełne przyjemności - mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg