Subha-nimitta

Piękny (lub atrakcyjny) Przedmiot umysłu, może stać się impulsem dla wzbudzenia Zmysłowego Pożądania (kāmacchanda, patrz nīvaran.a):

"Nie znam drugiej takiej rzeczy, jak piękny przedmiot, poprzez którą w równym stopniu powstaje zmysłowe pożądanie a gdy już ono powstanie, dalej wzrasta. Ktokolwiek niemądrze rozpatruje piękny przedmiot, w nim powstaje zmysłowe pożądanie a gdy już powstanie, będzie dalej wzrastało." (A. I, 2)

POWRÓT