Somanassa

dosł. Zadowolony Umysł (su+manas+ya), zadowolenie, radość. Jest tym samym co Mentalne Przyjemne Uczucie (cetasikā sukhā vedanā), należy do skupiska uczuć (vedanā-kkhandha, patrz khandha II) i jest wymienione pomiędzy 22 Zdolnościami (indriya). Może ono lub też nie być stowarzyszone z karmicznie korzystną świadomością (patrz Tabela I 1-4, 9-12, 18-21), z karmicznie szkodliwą świadomością (chciwą świadomością Tabela I 22-25) oraz z karmicznie neutralną świadomością (Tabela I 40, 42-45, 57-60, 66-69, 72-76. 81-84). Somanassa nie jest tym samym, co pīti.

POWRÓT