Tytuł: Mowa o zniszczeniu skaz

O autorze: Piotr Jagodziński

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Komentarz tłumacza:

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na treść jaką niesie sutta.

Pierwsze osiągnięcie czyli doprowadzenie do wyzbycia się zniewoleń (saṃyojanappahānāya saṃvattati) oznacza zanik wszystkich przeciwności, które blokują realizację wyzwolenia. Istnieje 10: (1) sakkāyadiṭṭhi - przekonanie o istnieniu trwałej osobowości; (2) vicikicchā - wątpliwości odnośnie Doktryny (3) sīlabbataparāmāso - wiara w wyzwolenie poprzez rytuały i ceremonie (4) kāmacchando - pragnienie przyjemności zmysłowej (5) vyāpādo - gniew (6) rūparāgo – pożądanie odnośnie świata materii (7) arūparāgo - pożądanie odnośnie świata niematerialnego (8) māno - zarozumiałość (9) uddhacca - niezrównoważenie (10) avijjā – niewiedza. Wyzbycie się poszczególnych zniewoleń konstytuuje tych, którzy osiągnęli jeden z czterech stopni szlachetności: 1. Sotāpanna – „wchodzący w nurt”, wyzwala się od trzech pierwszych zniewoleń, 2. Sakadāgāmi – „raz powracający”, wyzwala się częściowo z czwartego i piątego zniewolenia 3. Anāgāmī – „nie-powracający”, wyzwala się całkowicie z czwartego i piątego zniewolenia 4. Arahattaṃ - „ten, który zniszczył wrogów (skazy)” – wyzwolił się ze wszystkich dziesięciu zniewoleń.

Drugie osiągnięcie czyli wykorzenienie utajonych tendencji (anusayasamugghātāya saṃvattati) – jedynie Przebudzeni uwolnili się od tych tendencji czy też potencjałów. Teksty wymieniają siedem takich tendencji: 1. pragnienie przyjemności zmysłowej (kāmarāgānusayo) – może przejawiać się jako zamysł przyjemnego spędzenia czasu, chcenia, aż do pożądania, 2. opór (paṭighānusayo) – niechęć, odpychanie, obrzydzenie, awersja, 3. niewłaściwy pogląd (diṭṭhānusayo) – ślepe wierzenie, spekulatywna opinia, iluzja, 4. zwątpienie (vicikicchānusayo) – niepewność, wątpliwości odnośnie Doktryny, 5. zarozumiałość (mānānusayo) – pycha, wyniosłość, próżna duma, 6. pragnienie stawania się (bhavarāgānusayo) – pożądanie bycia, chęć odrodzenia się w innych światach, samo-kreacja istnienia w tym życiu, 7. Niewiedza (avijjānusayo) - nieznajomość Czterech Szlachetnych Prawd, powodująca cierpienie,

Trzecie osiągnięcie czyli pojmowania obranego kursu (addhānapariññāya saṃvattati) gdzie można doszukać się wielu znaczeń, ponieważ samo słowo pariññā ma szereg wyjaśnień – znaczy ogólnie pojmowanie, dokładne rozumienie, specyficzna wiedza. Podzielić go można na trzy części: 1. wiedza jako pojmowanie (ñātapariññā) – poziom zrozumienia w sferze poznania (chodzi o Cztery Szlachetne Prawdy), 2. decyzja jako pojmowanie (tīraṇapariññā) – właściwy osąd własnego położenia i podjęcie odpowiednich decyzji, 3. wyzbycie się jako pojmowanie (pahānapariññā) – pełne wiedzy porzucenie szkodliwych czynników.

Czwarte osiągnięcie czyli zniszczenie skaz (āsavānaṃ khayāya saṃvattatīti) – oznacza zniszczenie czterech skaz umysłowych: 1. kāmāsava – skażenie umysłu pożądaniem, lgnięciem i przywiązaniem do obiektów zmysłowych, 2 bhavāsava – skażenie umysłu wolą życia, pragnieniem istnienia, także dążeniem do “bycia, stawania się” kimś innym, w lepszych warunkach, a nawet chęć odrodzenia się w lepszych światach (np. w wysublimowanych światach materialnych ( rūpa) bądź niematerialnych (arūpa), uznając je za wieczne i niezmienne - co jest formą sassata diṭṭhi (eternalizmu), 3. avijjāsava – skażenie umysłu niewiedzą, brakiem właściwego zrozumienia (Czterech Szlachetnych Prawd oraz Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki), 4. diṭṭhāsava – skażenie umysłu poglądami, mylnymi wyobrażeniami jak również wyznawaniem niekorzystnych wierzeń.

Wszystkie te terminy mają na celu pokazanie, że poprzez oddech i koncentrację dzięki uważności oddechu możliwym jest całkowite uwolnienie, stan wygaszenia cierpienia, oświecenie, całkowity zanik krzywdy, to co nieuwarunkowane, brak niewoli, nieujarzmione, stan bez-śmiertny, absolutna wolność, stan nieuwiązania, brak dukkhi, zwane Nibbāną.

SN.54.20

Āsavakkhaya Sutta

Mowa o zniszczeniu skaz

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi

Piotr Jagodziński


Mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy jest doskonalona, gdy jest praktykowana, prowadzi do wyzbycia się zniewoleń, prowadzi do wykorzeniania utajonych tendencji, prowadzi do pojmowania obranego kursu, prowadzi do zniszczenia skaz.

W jaki sposób, mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy jest doskonalona, gdy jest praktykowana, prowadzi do wyzbycia się zniewoleń, prowadzi do wykorzeniania utajonych tendencji, prowadzi do pojmowania obranego kursu, prowadzi do zniszczenia skaz?

Otóż, mnisi, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.
[1] Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.
( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01 – Mowa o jednej rzeczy) …pe… )
[16] „Obserwując poniechanie, robię wdech"- tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech"- tak praktykuje.

W taki sposób, mnisi, koncentracja dzięki uważności oddechu, gdy jest doskonalona, gdy jest praktykowana, prowadzi do wyzbycia się zniewoleń, prowadzi do wykorzeniania utajonych tendencji, prowadzi do pojmowania obranego kursu, prowadzi do zniszczenia skaz.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0305m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński