Tytuł: Mowa o analizie

O autorze: Mieczysław Gabryszewski

Wersja pdf: pdf2.jpg

zobacz źródło

print

Wersja epub: epub2.jpg

SN.51.20

Vibhaṅga Sutta

Mowa o analizie

Tłumaczenie na podstawie oryginalnego tekstu w Pāḷi - Mieczysław Gabryszewski

alternatywne tłumaczenie:

"Cattārome, bhikkhave, iddhipādā bhāvitā bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā. Kathaṃ bhāvitā ca, bhikkhave, cattāro iddhipādā kathaṃ bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā? Idha, bhikkhave, bhikkhu chandasamādhippadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti – 'iti me chando na ca atilīno bhavissati, na ca atippaggahito bhavissati, na ca ajjhattaṃ saṃkhitto bhavissati, na ca bahiddhā vikkhitto bhavissati'. Pacchāpuresaññī ca viharati – 'yathā pure tathā pacchā, yathā pacchā tathā pure, yathā adho tathā uddhaṃ, yathā uddhaṃ tathā adho, yathā divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ tathā divā'. Iti vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.

"Cztery są te, mnisi, podstawy mocy psychicznej, rozwinięte, często praktykowane, które są wielkim owocem, wielką korzyścią. Zatem jak rozwinięte, mnisi, cztery podstawy mocy psychicznej, jak często praktykowane (cztery podstawy mocy psychicznej) są wielkim owocem, wielką korzyścią? W tym świecie, mnisi, mnich rozwija podstawę mocy psychicznej opartą na kammicznej formacji wysiłku w koncentracji na pragnieniu - 'tak więc u mnie pragnienie nie będzie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych), nie będzie też zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne), nie będzie też skupione wewnątrz, nie będzie też rozproszone na zewnątrz.' Zatem żyje on świadomy tego, co potem i tego, co przedtem - jak przedtem tak potem, jak potem tak przedtem, jak niżej tak wyżej, jak wyżej tak niżej, jak dniem tak nocą, jak nocą tak dniem. Tak więc z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija.

Vīriyasamādhi …pe… cittasamādhi …pe… vīmaṃsāsamādhippadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti – 'iti me vīmaṃsā na ca atilīnā bhavissati, na ca atippaggahitā bhavissati, na ca ajjhattaṃ saṃkhittā bhavissati, na ca bahiddhā vikkhittā bhavissati'. Pacchāpuresaññī ca viharati – 'yathā pure tathā pacchā, yathā pacchā tathā pure, yathā adho tathā uddhaṃ, yathā uddhaṃ tathā adho, yathā divā tathā rattiṃ, yathā rattiṃ tathā divā'. Iti vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.

Rozwija podstawę mocy psychicznej opartą na kammicznej formacji wysiłku w koncentracji na dążeniu …etc… koncentracji na umyśle, rozwija podstawę mocy psychicznej opartą na kammicznej formacji wysiłku w koncentracji na badaniu - 'tak więc u mnie badanie nie będzie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych), nie będzie też zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne), nie będzie też skupione wewnątrz, nie będzie też rozproszone na zewnątrz.' Zatem żyje on świadomy tego, co potem i tego, co przedtem - jak przedtem tak potem, jak potem tak przedtem, jak niżej tak wyżej, jak wyżej tak niżej, jak dniem tak nocą, jak nocą tak dniem. Tak więc z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija.

Katamo ca, bhikkhave, atilīno chando? Yo, bhikkhave, chando kosajjasahagato kosajjasampayutto – ayaṃ vuccati, bhikkhave, atilīno chando.

Jakie jest zatem, mnisi, pragnienie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych)? To co jest, mnisi, pragnieniem związanym z bezczynnością, połączonym z bezczynnością - o tym mówi się, mnisi, pragnienie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych).

Katamo ca, bhikkhave, atippaggahito chando? Yo, bhikkhave, chando uddhaccasahagato uddhaccasampayutto – ayaṃ vuccati, bhikkhave, atippaggahito chando.

Jakie jest zatem, mnisi, pragnienie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne)? To co jest, mnisi, pragnieniem związanym z pobudzeniem, połączonym z pobudzeniem - o tym mówi się, mnisi, pragnienie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne).

Katamo ca, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhitto chando? Yo, bhikkhave, chando thinamiddhasahagato thinamiddhasampayutto – ayaṃ vuccati, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhitto chando.

Jakie jest zatem, mnisi, pragnienie skupione wewnątrz? To co jest, mnisi, pragnieniem związanym z ospałością i sennością, połączonym z ospałością i sennością - o tym mówi się, mnisi, pragnienie skupione wewnątrz.

Katamo ca, bhikkhave, bahiddhā vikkhitto chando? Yo, bhikkhave, chando bahiddhā pañca kāmaguṇe ārabbha anuvikkhitto anuvisaṭo – ayaṃ vuccati, bhikkhave, bahiddhā vikkhitto chando.

Jakie jest zatem, mnisi, pragnienie rozproszone na zewnątrz? To co jest, mnisi, pragnieniem dotyczącym pięciu zewnętrznych przyjemności zmysłowych, rozproszonym, rozprzestrzenionym - o tym mówi się, mnisi, pragnienie rozproszone na zewnątrz.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu pacchāpuresaññī ca viharati – yathā pure tathā pacchā, yathā pacchā tathā pure? Idha, bhikkhave, bhikkhuno pacchāpuresaññā suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā suppaṭividdhā paññāya. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu pacchāpuresaññī ca viharati – yathā pure tathā pacchā, yathā pacchā tathā pure.

Jak zatem, mnisi, mnich żyje świadomy tego, co potem i tego, co przedtem - jak przedtem tak potem, jak potem tak przedtem? W tym świecie, mnisi, mnicha świadomość tego, co potem i tego, co przedtem, jest mocno uchwycona, dobrze zapamiętana, dobrze przemyślana, dokładnie zrozumiana, w pełni rozpoznana. Tak, mnisi, mnich żyje świadomy tego, co potem i tego, co przedtem - jak przedtem tak potem, jak potem tak przedtem.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu yathā adho tathā uddhaṃ, yathā uddhaṃ tathā adho viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā tacapariyantaṃ pūraṃ nānappakārassa asucino paccavekkhati – 'atthi imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nhāru aṭṭhi aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ papphāsaṃ antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā lasikā mutta'nti. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu yathā adho tathā uddhaṃ, yathā uddhaṃ tathā adho viharati.

Jak zatem, mnisi, mnich żyje jak niżej tak wyżej, jak wyżej tak niżej? W tym świecie, mnisi, mnich to właśnie ciało powyżej podeszew stóp, poniżej włosów na głowie, którego granicą jest skóra, pełne różnego rodzaju nieczystości, kontempluje - 'Są w tym ciele włosy na głowie, włosy na ciele, zęby, skóra, mięśnie, ścięgna, kości, szpik kości, nerki, serce, wątroba, opłucna, śledziona, płuca, jelita, przepona, niestrawione jedzenie, ekskrementy, mózg, żółć, flegma, ropa, krew, pot, maź, łzy, tłuszcz, ślina, śluz z nosa, płyn, który smaruje stawy, mocz.' Tak, mnisi, mnich żyje jak niżej tak wyżej, jak wyżej tak niżej.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu yathā divā tathā rattiṃ, yathā rattiṃ tathā divā viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi divā chandasamādhippadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti, so tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi rattiṃ chandasamādhippadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti, yehi vā pana ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi rattiṃ chandasamādhippadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti, so tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi divā chandasamādhippadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu yathā divā tathā rattiṃ, yathā rattiṃ tathā divā viharati.

Jak zatem, mnisi, mnich żyje jak dniem tak nocą, jak nocą tak dniem? W tym świecie, mnisi, mnich przy pomocy jakich metod, jakich właściwości, jakich aspektów w czasie dnia rozwija podstawę mocy psychicznej opartą na kammicznej formacji wysiłku w koncentracji na pragnieniu, on przy pomocy takich samych metod, takich właściwości, takich aspektów w czasie nocy rozwija podstawę mocy psychicznej opartą na kammicznej formacji wysiłku w koncentracji na pragnieniu, albo co więcej, przy pomocy jakich metod, jakich właściwości, jakich aspektów w czasie nocy rozwija podstawę mocy psychicznej opartą na kammicznej formacji wysiłku w koncentracji na pragnieniu, on przy pomocy takich samych metod, takich właściwości, takich aspektów w czasie dnia rozwija podstawę mocy psychicznej opartą na kammicznej formacji wysiłku w koncentracji na pragnieniu. Tak, mnisi, mnich żyje jak dniem tak nocą, jak nocą tak dniem.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti? Idha, bhikkhave, bhikkhuno ālokasaññā suggahitā hoti divāsaññā svādhiṭṭhitā. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.

Jak zatem, mnisi, mnich z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija? W tym świecie, mnisi, u mnicha postrzeganie światła jest mocno uchwycone, postrzeganie dnia jest u niego dobrze określone. Tak, mnisi, mnich z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija.

Katamañca, bhikkhave, atilīnaṃ vīriyaṃ? Yaṃ, bhikkhave, vīriyaṃ kosajjasahagataṃ kosajjasampayuttaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, atilīnaṃ vīriyaṃ.

Jakie jest zatem, mnisi, dążenie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych)? To co jest, mnisi, dążeniem związanym z bezczynnością, połączonym z bezczynnością - o tym mówi się, mnisi, dążenie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych).

Katamañca, bhikkhave, atippaggahitaṃ vīriyaṃ? Yaṃ, bhikkhave, vīriyaṃ uddhaccasahagataṃ uddhaccasampayuttaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, atippaggahitaṃ vīriyaṃ.

Jakie jest zatem, mnisi, dążenie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne)? To co jest, mnisi, dążeniem związanym z pobudzeniem, połączonym z pobudzeniem - o tym mówi się, mnisi, dążenie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne).

Jakie jest zatem, mnisi, dążenie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne)? To co jest, mnisi, dążeniem związanym z pobudzeniem, połączonym z pobudzeniem - o tym mówi się, mnisi, dążenie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne).

Katamañca, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhittaṃ vīriyaṃ? Yaṃ, bhikkhave, vīriyaṃ thinamiddhasahagataṃ thinamiddhasampayuttaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhittaṃ vīriyaṃ.

Jakie jest zatem, mnisi, dążenie skupione wewnątrz? To co jest, mnisi, dążeniem związanym z ospałością i sennością, połączonym z ospałością i sennością - o tym mówi się, mnisi, dążenie skupione wewnątrz.

Katamañca, bhikkhave, bahiddhā vikkhittaṃ vīriyaṃ? Yaṃ, bhikkhave, vīriyaṃ bahiddhā pañca kāmaguṇe ārabbha anuvikkhittaṃ anuvisaṭaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, bahiddhā vikkhittaṃ vīriyaṃ …pe…

Jakie jest zatem, mnisi, dążenie rozproszone na zewnątrz? To co jest, mnisi, dążeniem dotyczącym pięciu zewnętrznych przyjemności zmysłowych, rozproszonym, rozprzestrzenionym - o tym mówi się, mnisi, dążenie rozproszone na zewnątrz …etc…

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti? Idha, bhikkhave, bhikkhuno ālokasaññā suggahitā hoti divāsaññā svādhiṭṭhitā. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.

Jak zatem, mnisi, mnich z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija? W tym świecie, mnisi, u mnicha postrzeganie światła jest mocno uchwycone, postrzeganie dnia jest u niego dobrze określone. Tak, mnisi, mnich z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija.

Katamañca, bhikkhave, atilīnaṃ cittaṃ? Yaṃ, bhikkhave, cittaṃ kosajjasahagataṃ kosajjasampayuttaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, atilīnaṃ cittaṃ.

Jaki jest zatem, mnisi, umysł zbyt przywiązany (do spraw doczesnych)? To co jest, mnisi, umysłem związanym z bezczynnością, połączonym z bezczynnością - o tym mówi się, mnisi, umysł zbyt przywiązany (do spraw doczesnych).

Katamañca, bhikkhave, atippaggahitaṃ cittaṃ? Yaṃ, bhikkhave, cittaṃ uddhaccasahagataṃ uddhaccasampayuttaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, atippaggahitaṃ cittaṃ.

Jaki jest zatem, mnisi, umysł zbyt rozszerzony (poza sprawy doczesne)? To co jest, mnisi, umysłem związanym z pobudzeniem, połączonym z pobudzeniem - o tym mówi się, mnisi, umysł zbyt rozszerzony (poza sprawy doczesne).

Katamañca, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhittaṃ cittaṃ? Yaṃ, bhikkhave, cittaṃ thinamiddhasahagataṃ thinamiddhasampayuttaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhittaṃ cittaṃ.

Jaki jest zatem, mnisi, umysł skupiony wewnątrz? To co jest, mnisi, umysłem związanym z ospałością i sennością, połączonym z ospałością i sennością - o tym mówi się, mnisi, umysł skupiony wewnątrz.

Katamañca, bhikkhave, bahiddhā vikkhittaṃ cittaṃ? Yaṃ, bhikkhave, cittaṃ bahiddhā pañca kāmaguṇe ārabbha anuvikkhittaṃ anuvisaṭaṃ – idaṃ vuccati, bhikkhave, bahiddhā vikkhittaṃ cittaṃ …pe… evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.

Jaki jest zatem, mnisi, umysł rozproszony na zewnątrz? To co jest, mnisi, umysłem dotyczącym pięciu zewnętrznych przyjemności zmysłowych, rozproszonym, rozprzestrzenionym - o tym mówi się, mnisi, umysł rozproszony na zewnątrz …etc… tak, mnisi, mnich z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija.

Katamā ca, bhikkhave, atilīnā vīmaṃsā? Yā, bhikkhave, vīmaṃsā kosajjasahagatā kosajjasampayuttā – ayaṃ vuccati, bhikkhave, atilīnā vīmaṃsā.

Jakie jest zatem, mnisi, badanie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych)? To co jest, mnisi, badaniem związanym z bezczynnością, połączonym z bezczynnością - o tym mówi się, mnisi, badanie zbyt przywiązane (do spraw doczesnych).

Katamā ca, bhikkhave, atippaggahitā vīmaṃsā? Yā, bhikkhave, vīmaṃsā uddhaccasahagatā uddhaccasampayuttā – ayaṃ vuccati, bhikkhave, atippaggahitā vīmaṃsā.

Jakie jest zatem, mnisi, badanie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne)? To co jest, mnisi, badaniem związanym z pobudzeniem, połączonym z pobudzeniem - o tym mówi się, mnisi, badanie zbyt rozszerzone (poza sprawy doczesne).

Katamā ca, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhittā vīmaṃsā? Yā, bhikkhave, vīmaṃsā thinamiddhasahagatā thinamiddhasampayuttā – ayaṃ vuccati, bhikkhave, ajjhattaṃ saṃkhittā vīmaṃsā.

Jakie jest zatem, mnisi, badanie skupione wewnątrz? To co jest, mnisi, badaniem związanym z ospałością i sennością, połączonym z ospałością i sennością - o tym mówi się, mnisi, badanie skupione wewnątrz.

Katamā ca, bhikkhave, bahiddhā vikkhittā vīmaṃsā? Yā, bhikkhave, vīmaṃsā bahiddhā pañca kāmaguṇe ārabbha anuvikkhittā anuvisaṭā – ayaṃ vuccati, bhikkhave, bahiddhā vikkhittā vīmaṃsā …pe… evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti. Evaṃ bhāvitā kho, bhikkhave, cattāro iddhipādā evaṃ bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā.

Jakie jest zatem, mnisi, badanie rozproszone na zewnątrz? To co jest, mnisi, badaniem dotyczącym pięciu zewnętrznych przyjemności zmysłowych, rozproszonym, rozprzestrzenionym - o tym mówi się, mnisi, badanie rozproszone na zewnątrz …etc… tak, mnisi, mnich z otwartym umysłem, nie przywiązanym, jasny umysł rozwija. Tak zatem rozwinięte, mnisi, cztery podstawy mocy psychicznej, tak często praktykowane (cztery podstawy mocy psychicznej) są wielkim owocem, wielką korzyścią.

Evaṃ bhāvitesu kho, bhikkhave, bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ bahulīkatesu, anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti – ekopi hutvā bahudhā hoti, bahudhāpi hutvā eko hoti …pe… yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti. Evaṃ bhāvitesu kho, bhikkhave, bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ bahulīkatesu, āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharatī"ti.

Tak wśród mnichów, mnisi, mnich, dzięki czterem podstawom mocy psychicznej, często praktykowanym, różnego rodzaju moce psychiczne posiada. Będąc jednym staje się wieloma, będąc wieloma staje się jednym …etc… a także dzięki kontroli ciała nawet światy Brahmy osiąga. Tak wśród mnichów, mnisi, mnich, dzięki czterem podstawom mocy psychicznej, często praktykowanym, żyje zniszczywszy skazy, wolny od skaz, z wyzwolonym sercem, wyzwolony przez wgląd, w tym świecie sam wyższą wiedzę zrealizowawszy, osiągnąwszy."


Powrót do Tipiṭaki


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Tłumaczenie: Mieczysław Gabryszewski