Sayadaw U Silananda - wikihasło

silananda.jpg


Czcigodny Sayadaw U Silananda (1927-2005) urodzony w Mandalay, w Birmie (dzisiejszy Myanmar). W 1943 wstąpił do klasztoru, stając się nowicjuszem, by po czterech latach otrzymać pełne święcenia mnisie.

Posiadał dwa tytuły Dhammācariya (Mistrz Dhammy) i uczył w Atithokdayone pāḷi University oraz był zewnętrznym egzaminatorem na Wydziale Studiów Orientalnych w University of Art and Sciences w Mandalay w Birmie. Sayadaw był jednym z głównych kompilatorów wszechstronnego słownika Tipiṭaka Pāḷi-Burmese Dictionary oraz jednym z końcowych redaktorów tekstu palijskiego, komentarzy, oraz sub-komentarzy na Szóstym Soborze Buddyjskim, który odbył się w 1954 roku.

Sayadaw jest autorem siedmiu naukowych książek buddyjskich w języku birmańskim oraz angielskiej publikacji dotyczącej Czterech Podstaw Uważności, wydanej w 1990 roku.

Od swojego przyjazdu do Ameryki w roku 1979 Sayadaw nauczał medytacji Vipassanā (medytacja wglądu), Abhidhammy (buddyjskiej psychologii) i innych aspektów buddyzmu Theravada oraz prowadził odosobnienia medytacyjne w całym kraju oraz w Japonii, Europie i Azji. Sayadaw z wielkim zaangażowaniem nauczał wielu studentów w języku angielskim, birmańskim, pāḷi i sanskrycie. Ze względu na swoje nauczycielskie umiejętności, cierpliwość i współczucie, Sayadaw był przez nich uwielbiany.


Zmarł 13 sierpnia 2005 roku.

Tłumaczenia artykułów Sayadaw U Silanandy

Wersja na stronie DOWNLOAD
Akt woli - Wprowadzenie do prawa kammy. Co to jest kamma? Buddha powiedział: „Mnisi, to akt woli nazywam kammą”. mobi2.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Paritta Pāḷi - Zbiór wersów ochronnych skomponowany przez Sayadawa U Sīlanandę. W krajach gdzie zadomowiła się tradycja buddyjska uważa się, że tego rodzaju recytacje przynoszą bezpieczeństwo i dobrobyt dla osób w nich uczestniczących. mobi.jpg epub.jpg pdf.jpg