Sikkhāpada

Stopnie treningu, zasady moralne. Pięć moralnych zasad nazywanych także pañca-sīla, które obowiązują wszstkich świeckich Buddystów to:

 1. unikanie zabijania żyjących istot
 2. kradzieży
 3. nieprawego współżycia seksualnego
 4. kłamstwa,
 5. środków odurzających, patrz surāmeraya itd.

Dziesięć zasad (dasa-sīla) obowiązuje wszystkich nowincjuszy i mnichów:

 1. unikanie zabijania
 2. kradzieży
 3. nieczystości
 4. kłamstwa
 5. środków odurzających
 6. jedzenia po południu
 7. tańczenia, śpiewu, muzyki i przedstawień
 8. wieńców, pachnideł kosmetyków i ozdób itp.
 9. luksusowych łóż
 10. przyjmowania złota i srebra

Osiem zasad (attha-sīla), które w pełnię, nów, pierwszą i ostatnią kwadrę księżyca jest przestrzeganych przez wielu świeckich wyznawców (upāsaka). Siódma i ósma z powyższych dziesięciu zasad są połączone w siódmą zasadę a dziewiąta w ósmą.

POWRÓT