Senāsana

Miejsce zamieszkania, jest jednym z czterech niezbędnych do życia mnicha rzeczy (patrz sīla 4). Aby było stosowne do duchowego treningu powinno ono posiadać pięć zalet.

Powiedziane jest (A.X,11): "Jednak, o mnisi jakie zalety posiada to miejsce zamieszkania? Takie miejce jest nie za daleko i nie za blisko (od wioski), jest stosowne do wychodzenia (by zebierać ofiary) i powracania, za dnia nie jest zbyt zatłoczone a w nocy jest pozbawione hałasu i gwaru. Nie jest się zbytnio niepokojonym przez gzy, komary, wiatr, słońce i pełzające rzeczy. Mieszkając tam mnich może bez trudności otrzymać szaty, ofiary pożywienia, miejsce zamieszkania, i niezbędne lekarstwa. Są tam starsi mnisi o wielkiej wiedzy, biegli w Nauce, mistrzowie Prawa (dhamma), Dyscypliny (vinaya) i Spisów Nauk (czyli podwójnej strukturze Abhidhammy lub Pātimokkha Bhikkhu i Bhikkhuni, patrz Pātimokkha). I odwiedza ich czasami, zapytuje, prosi o wyjaśnienie itp.

POWRÓT