Sattāvāsa, nava

Siedziby Istot. W pismach Sutt (np. D. 33; A.IX, 24) wymienionych jest dziewięć takich siedzib:

"O mnisi, istnieje dziewięć siedzib istot, mianowicie:

(1) Istnieją istoty o różnych ciałach i różnym postrzeganiu, takie jak istoty ludzkie, niektóre niebiańskie istoty i niektóre istoty w Światach Cierpienia (vinipāta).

(2) Istnieją istoty o różnych ciałach, lecz jednakowym postrzeganiu, takie jak narodzeni jako pierwsi bogowie świata Brahmy (czyli na początku każdego nowego tworzenia się świata, patrz deva II).

(3) Istnieją istoty o jednakowym ciele, lecz różnym postrzeganiu, takie jak Świetliści Bogowie (ābhassara, patrz deva II).

(4) Istnieją istoty o jednakowym ciele i jednakowym postrzeganiu, takie jak Wszech-rozjaśniający Bogowie (subha-kin.ha, patrz deva II).

(5) Istnieją istoty pozbawione postrzegania i uczuć, takie jak Nie-świadome Istoty (asañña-satta).

(6) Istnieją istoty, które poprzez całkowite pokonanie Postrzegania Materii (rūpa-sañña), zaniknięcie percepcji w znaczeniu Reakcji Zmysłów (pat.igha-sañña) oraz poprzez brak uwagi względem postrzegania wielości, myśląc – Niezmierzona jest przestrzeń – odradzają się w Sferze Niezmierzonej Przestrzeni (patrz deva III, jhāna 5).

(7) Istnieją istoty, które poprzez całkowite pokonanie Sfery Niezmierzonej Przestrzeni, myśląć – Niezmierzona jest świadomość – odradzają się w Sferze Niezmierzonej Świadomości (patrz jhāna 6).

(8) Istnieją istoty, które poprzez całkowite pokonanie Sfery Niezmierzonej Świadomości, myśląc – Nic nie istnieje – odradzają się w Sferze Nicości (patrz jhāna 7).

(9) Istnieją istoty, które poprzez całkowite pokonanie Sfery Nicości odradzają się w Sferze Ani-postrzegania-ani-niepostrzegania (patrz jhāna 8).” (A. IX, 24)

Według Komentarzy do A. istoty Czystych Siedzib (Suddhāvāsa) nie są tu wspomniane z powodu tego, że istnieją jedynie w tych okresach, w których pojawiają się Buddowie. Porównaj viññān.a-t.t.hiti.

POWRÓT