Sassata-dit.t.hi (-vāda)

Eternistyczny Pogląd, jest wiarą w duszę lub osobowość istniejącą niezależnie od pięciu skupisk istnienia i trwającą wiecznie po śmierci, dla odróżnienia od Wiary w Unicestwienie (uccheda-dit.t.hi), czyli wiary w osobowość, która w momencie śmierci podlega całkowitemu unicestwieniu, więcej szczegółów patrz dit.t.hi.

POWRÓT