Sampajañña

Jasność Świadomości, Jasne Zrozumienie. Termin ten jest często spotykany w połączeniu z Uważnością (sati).

W D. 22, M. 10 jest powiedziane: "Świadomy w jasny sposób jest on przy chodzeniu i powracaniu, świadomy w jasny sposób przy patrzeniu przed siebie i za siebie, świadomy w jasny sposób przy zginaniu i prostowaniu ciała, świadomy w jasny sposób przy jedzeniu, piciu, przeżuwaniu, smakowaniu, świadomy w jasny sposób przy oddawaniu ekskrementów i uryny, świadomy w jasny sposób przy chodzeniu, staniu, siedzeniu, zasypianiu i budzeniu się, świadomy w jasny sposób przy mówieniu i milczeniu." Na temat definicji terminu sati-sampajañña patrz Pug.86.

Według Komentarzy istnieją cztery rodzaje jasnej świadomości:

  • odnośnie celu,
  • stosowności,
  • (włączenia w medytacyjne) domeny oraz
  • wolnej od złudzeń koncepcji danego działania.

Szczegółowe wyjaśnienia w Komentarzach do Satipat.t.hāna Sutty (tłumaczenie w „The Way of Mindfulness” autorstwa Soma Thera, BPS).

POWRÓT