Sammā-sambodhi

Doskonałe Oświecenie, Doskonały Stany Buddy, jest stanem osiągniętym przez Całkowicie Oświeconego Buddhę (sammā-sambuddha), czyli tego który odkrył, zrealizował i jasno wyjaśnił wyzwalające Prawo (dhamma), które zostało wcześniej utracone dla świata.

"Oto ktoś poprzez rzeczy wcześniej nieznane, samodzielnie pojmuje Prawdę oraz w ten sposób osiąga wszechwiedzę i uzyskuje mistrzostwo w mocach. Ktoś taki jest nazywany Doskonałym Buddhą lub Oświeconym" (Pug. 29).

Doktryna charakterystyczna wszystkim Buddhom i za każdym razem ponownie przez nich odkrywana oraz w pełni wyjaśniona światu składa się z czterech Prawd (sacca) o Cierpieniu, jego Pochodzeniu, jego Wygaśnięciu i Drodze do jego wygaśnięcia (patrz magga). Patrz bodhi.

POWRÓT