Sam.seva

Towarzystwo. (1) "Poprzez Towarzystwo Złych ludzi (asappurisa-sam.seva) dochodzi do słuchania złych porad, poprzez to do niemądrego myślenia, poprzez to do braku uwagi i umysłowego pomieszania, poprzez to do braku kontroli zmysłów, poprzez to do potrójnego złego działania ciała, mowy i umysłu, następnie pięciu Przeszkód (nīvaran.a), poprzez to do pożądania istnienia.

(2) Poprzez Towarzystwo Dobrych ludzi (sappurisa-sam.seva) dochodzi do słuchania dobrych porad, poprzez to do wiary, poprzez to do mądrego myślenia, poprzez to do uważności i jasności świadomości, poprzez to do kontroli zmysłów, poprzez to do potrójnego dobrego postępowania, poprzez to do czterech Podstaw Uważności (Satipat.t.hāna), poprzez to do siedmiu Czynników Oświecenia (bojjhanga), poprzez to do Wyzwolenia poprzez Mądrość (paññā-vimutti)." Porównaj A.X,62.

POWRÓT