• Sāma.
 • Sāmā.
 • Sāma Jātaka (Nr 540).
 • Samacitta Vagga. Czwarty rozdział Duka Nipāty w Anguttara Nikāyi A.i.61 9.
 • Samacittā (pariyāya) Sutta.
 • Samādapaka Thera. Arahant; dziewięćdziesiąt eonów (kappa) temu przewodził stowarzyszeniu w Bandhumatī, gdzie wespół z kompanami postawił dwór dla Vipassī Buddhy i jego mnichów. Pięćdziesiąt dziewięć eonów (kappa) temu był królem o imieniu āveyya (Ap.i.185).
 • Samādapetabba Sutta. [DPR – nivesakasuttaṃ AN3.85 – przyp. PŁ] Buddha poucza Anandę, że bliskiej sobie osobie winien jest on poradzić dozgonne oddanie w Buddzie, Dhammie i Sandze. Efektem takiego oddania jest niezmienność. A.i.222.
 • Sāmadevi.
 • Samādhi Saṃyutta. Inna nazwa Jhāna Saṃyutty [SN.34]. S.iii.263 79.
 • Samādhi Sutta
 • Samādhi Vagga. - Pierwszy podrozdział Sacca Saṃyutty [SN56]. S.v.414 20.
 • Samādhisamāpatti Sutta. [SN.34.01] Spośród czterech medytujących, osoba wprawna w koncentracji i osiąganiu wchłonięcia jest najlepsza, tak jak z produktów ghee najlepsza jest śmietana. S.iii.263.
 • Sāmagalla. Wioska na Cejlonie (Mhv.xxxiii.52 f), mieszcząca się na terenie państwa Malaya. W czasie tworzenia „Wielkiej Kroniki” [Mahāvaṃsa Tīkā (MT. 616)] nosiła nazwę Moragalla; a jej pełna nazwa brzmiała Mātuvelanga Sāmagalla. Vattagāmanī Abhaya mieszkał tu jako wygnaniec, w domu Tanasīvy.
 • Sāmagāma.
 • Samagga:
  1. Sto piętnaście tysięcy eonów (kappa) temu żyło ośmiu królów o tym imieniu, każdy z nich stanowi poprzednie wcielenie Khandasumana Thery. Także: Pamatta. ThagA.i.258.
  2. Góra nieopodal Himavā. Także: Samanga. ThagA.i.258; Ap.ii.437.
 • Samajīvī Sutta.
 • Samālā. Jedna z dwóch znamiennych zwolenniczek Vessabhū Buddhy. Bu.xxii.24; J.i.42.
 • Samalankata. Król panujący siedemdzieściąt cyklów (kappa) temu, wcześniejsze wcielenie Supāricariya Thery. Ap.i.181.
 • Samaṇa Sutta.
 • Samaṇa Vagga. Dziewiąty rozdział Tika Nipāty z Aṅguttara Nikāyi. A.i.229 39.
 • Samanā, Samanī. Najstarsza z siedmiu córek króla Kikī. Jej wcieleniem w obecnej erze była Khemā. J.vi.481; Ap.ii.546; ThigA.18, etc.
 • Samānā. Rodzaj dew obecnych na Wielkim Spotkaniu z Mahāsamaya Sutty [DN.20]. D.ii.260.
 • Samana. Jeden z ważniejszych świeckich zwolenników Kakusandha Buddhy. Bu.xxiii.22.
 • Samaṇabrāhmana Sutta.
 • Samaṇabrāhmana Vagga. Ósmy podrozdział Nidāna Saṃyutty [SN.12]. S.ii.129.
 • Samanagāma. Wioska na Cejlonie. Ras.ii.11.
 • Samanaguttā. Druga z siedmiu córek Kikī, króla miasta Banāras. W obecnej erze jej wcieleniem była Uppalavannā. Ap.ii.546; cf. J.vi.481.
 • Samanaguttaka. Bandyta zatrudniony przez innowierców do zabicia Moggallāna Thery. Zobacz: Sarabhaṅga Jātaka. J.v.126.
 • Samanakolañña.
 • Samaṇamaṇḍikāikā Sutta.
 • Samaṇamaṇḍikāikāputta. Imię Uggāhamāny, paribbājaki.
 • Samanasaññā Vagga. Jedenasty rozdział Dasaka Nipāty („księgi dziesiątek”) z Aṅguttara Nikāyi. A.v.210ff.
 • Sāmañcakāni. Zobacz: Sāmaṇḍakāni.
 • Sāmaṇḍaka lub Sāmañcakāni Samyutta. Trzydziesty dziewiąty rozdział Saṃyutta Nikāyi. S.iv.261f. Sāmaṇḍakasaṃyuttaṃ (SN.39 - Połączone mowy do Sāmaṇḍaki)
 • Sāmaṇḍaka, Sāmaṇḍakāni, Sāmañcakāni
 • Sāmaṇera Sutta, Sāmaṇeriya Sutta. [SN19.17-21; w DPR pod nazwą pāpasāmaṇera, pāpasāmaṇerī - przyp. PŁ] O dwóch nowicjuszach –mężczyźnie i kobiecie, żyjących w czasach Kassapa Buddhy, a następnie, w związku ze złymi uczynkami, zrodzonych jako peta. Pod tą postacią ujrzał ich Moggallāna po zejściu z Sępiej Góry (Gijjhakūṭā).
 • Samanga:
  1. Nieodzowny towarzysz Tissa Buddhy. Bu.xviii.21; BuA (p. 191) zwie go Samatą.
  2. Zobacz powyżej: Samagga.
 • Samangī. Żona Sobhita Buddhy zanim jeszcze wstąpił na drogę bezdomności (Bu.vii.18). Komentarz Buddhavamsa nazywa ją Makhiladevī. BuA.137.
 • Sāmañña Sutta. [SN.56.068] Niewielu odnosi się do ascetów z należytym szacunkiem, a wiele jest istot pozbawionych tegoż szacunku. S.v.468.
 • Sāmaññakāni Thera
 • Sāmaññaphala Sutta
 • Samantabhadda. Pięć eonów temu żyło trzynastu królów o tym imieniu, byli wcześniejszymi wcieleniami Uttiya (Padapūjaka) Thery. Inna nazwa: Samantagandha. ThagA.i.125; Ap.i.142.
 • Samantabhadraka. Nazwa księgi, prawdopodobnie zła pisownia. . Zobacz: SNA.i.21, 25.
 • Samantacakkhu:
  1. Król panujący siedem eonów temu, wcześniejsze wcielenie Devasabha (Bandhujīvaka) Thery. ThagA.i.204; Ap.i.176.
  2. Król panujący pięćdziesiąt pięć eonów temu, wcześniejsze wcielenie Aranadīpaka Thery. Ap.i.231.
 • Samantacchadana. Król panujący pięćdziesiąt pięć eonów temu, wcześniejsze wcielenie Ummāpupphiya Thery. Ap.i.258.
 • Samantadharana. Król panujący osiemdziesiąt siedem eonów temu, wcześniejsze wcielenie Pupphadhāraka Thery. Ap.i.244.
 • Samantagandha. Pięć eonów temu żyło trzynastu królów o tym imieniu, byli wcześniejszymi wcieleniami Uttiya (Padapūjaka) Thery. Inna nazwa: Samantabhadda. Ap.i.142.
 • Samantagiri. Zobacz poniżej: Samantakūta.
 • Samantakūṭa, Sumanakūṭa, Sumanagiri, Sumanācala Samantagiri
 • Samantakūtavannanā.
 • Samantamalla. Przywódca malajski za czasów Parakkamabāhu I (króla cejlońskiego). Cv.lxx.26, 28.
 • Samantanemi. Siedemdziesiąt trzy eony temu żyło trzynastu królów o tym imieniu, były to wcześniejsze wcielenia Asanabodhiya Thery. Ap.i.111.
 • Samantāodana. Zobacz: Odana.
 • Samantapāsādika:
  1. Trzydzieści trzy eony temu żyło trzynastu królów o tym imieniu, były to wcześniejsze wcielenia Tipupphiya Thery. Ap.i.136.
  2. Siedemdziesiąt osiem eonów temu żyło szesnastu królów o tym imieniu, były to wcześniejsze wcielenia Hatthidāyaka Thery. Ap.i.208.
 • Samantapāsādikā.
 • Samantavaruna. Dwadzieścia siedem eonów temu żyło czterech króli o tym imieniu, każdy z nich stanowił wcześniejsze wcielenie Ādhāradāyaka Thery. Ap.i.207.
 • Samanupassanā Sutta. [SN.32.047] O tym, jak myślenie o pięciu khandha w kategoriach „ja” prowadzi do niewiedzy i błędnych poglądów. S.iii.46.
 • Samanupatthāka. Dwadzieścia trzy eony temu żyło czterech królów o tym imieniu, były to wcześniejsze wcielenia Buddhūpatthāyaka Thery. Ap.i.242.
 • Samāpatti Vag. Piętnasty rozdział Duka Nipāty w Anguttara Nikāyi. A.i.94f.
 • Samasīsakathā. Siódmy rozdział Paññāvaggi z Paṭisambhidāmaggi. Ps.ii.230 32.
 • Samata. Zobacz powyżej: Samanga.
 • Samatha Sutta.
 • Samathakkhandhaka. Czwarty rozdział Cūḷa Vaggi z Vinayi. Vin.ii.73 104.
 • Samatta.
 • Samavāsa Sutta.
 • Sāmāvatī .
 • Samavattakkhandha. Czwarta część Cūḷavaggi z Vinayi. Vin.ii.73 104.
 • Samaya Sutta.
 • Samayappavādaka.
 • Samayavimutti Sutta.
 • Sambahula.
 • Sambala.
 • Sambandhacintā. Pochodzący z XII wieku traktat gramatyczny autorstwa Sangharakkhity; podejmujący zagadnienie czasowników palijskich, ich użycie w składni włącznie z opisem sześciu kāraka stosowanych z czasownikami w zdaniach (P.L.C.199). Abhaya Thera z miasta Pagan napisał do niego komentarz (tīkā). Bode, op. cit., 22.
 • Sambandhamālinī. Dzieło autora z Pagan traktujące o gramatyce. Bode, op. cit., 29.
 • Sambara
 • Sambara Sutta. Zobacz: "Isayo Samuddakā Sutta."
 • Sambarimāyā Sutta (vel Māyā Sutta)
 • Sambhava
 • Sambhava Jātaka (No. 515)
 • Sambhiya Zobacz: Sabhiya (1)
 • Sambhūta
 • Sambodha Vagga. Pierwszy rozdział Navaka Nipāty z Aṅguttara Nikāyi. A.iv.351 466.
 • Sambodhena Sutta. [SN.35.013 w DPR paṭhamapubbesambodhasuttaṃ - przyp. PŁ] Buddha wyjaśnia, że zrozumienie zadowolenia i cierpienia oraz sposobu na wyzwolenia się spod sześciu zmysłów saḷāyatana pojawiło się w nim wraz z nadejściem Oświecenia. S.iv.6f.
 • Sambodhi Sutta.
 • Sambodhi Vagga. Jedenasty rozdział Tika Nipāty z Aṅguttara Nikāyi. A.i.258 65.
 • Sambojjhaṅgā Sutta. [W podziale znanym z DPR oraz m.in. w ang. tłumaczeniu B. Bodhi'ego stanowi fragment Asaṅkhata Sutty SN.43.12 - przyp. PŁ] Siedem Czynników Oświecenia jako droga wiodąca do nieuwarunkowanego. S.iv.367.
 • Sambuddha Sutta.
 • Sambula Jātaka (No. 519).
 • Sambula Kaccāna Thera.
 • Sambulā. Królowa u boku Sotthiseny. Zobacz: Sambula Jātaka.
 • Sāmidatta Thera.
 • Samiddha.
 • Samiddhi.
 • Samiddhi Jātaka (No.167).
 • Samiddhi Sutta.
 • Samiddhisummana.
 • Sāmindavisaya.
 • Samīrukkhatittha. Bród na rzece Mahāvālukagangā. Cv.lxxii.9, 33.
 • Sāmisantosuyyāna. Park ufundowany przez Parakkamabāhu I. Cv.lxxix.12
 • Samita. Król żyjący czternaście eonów temu, wcześniejsze wcielenie Buddhasaññaka (Meghiya) Thery. Ap.i.152; ThagA.i.150.
 • Samitanandana. Król żyjący pięćdziesiąt eonów temu, wcześniejsze wcielenie Yūthikapupphiya Thery. Ap.i.202.
 • Samīti.
 • Samitigutta Thera.
 • Sammādiṭṭhi Sutta.
 • Sammāparibbājaniya Sutta.
 • Sammappadhāna Samyutta. Czterdziesty dziewiąty rozdział Saṃutta Nikāyi. S.v.244 8.
 • Sammappadhāna Sutta:
  1. [SN43.06] Cztery właściwe wysiłki (samma-padhāna) jako droga wiodąca do nieuwarunkowanego [asaṅkhata]. S.iv.360.
  2. [w DPR i u B.Bodhi’ego stanowi fragment SN43.12 – przyp. PŁ] Uszczegółowienie czterech wysiłków S.iv.364.
 • Sammappadhāna Vagga. Ósmy rozdział Navaka Nipāty z Aṅguttara Nikiyi. A.iv.462f.
 • Sammasā Sutta. [SN12.066] Uszczegółowiony opis „wewnętrznego poszukiwania” S.ii.107f.
 • Sammāsambuddha Sutta. [SN56.023]. To znajomość Czterech Szlachetnych Prawd sprawiła, że Tathāgata stał się Doskonale Oświeconym. S.v.433.
 • Sammata. Zobacz: Sammitā.
 • Sammillabhāsinī. Imię, jakie Rāhulamātā nosi w Ananusociya Jātace.
 • Sammitī, Sammatiyā.
 • Sammoda-kumāra. Zobacz: Pakkha.
 • Sammodamāna Jātaka (No. 33).
 • Sammohavināsinī. Tīkā do Kaccāyanasāry spisana przez Saddhammavilāsę z miasta Pagan. Bode, op. cit., 37.
 • Sammohavinodanī. Komentarz do Vibhaṅgi (z Abhidhamma Piṭaki) spisany przez Buddhaghosę. Sad. p. 58
 • Sammukhāthavika.
 • Sammuñjanī Thera.
 • Samogadha. Król żyjący pięćdziesiąt pięć eonów temu, wcześniejsze wcielenie Taraniya Thery. Ap.i.238.
 • Samotthata. Siedem eonów temu żyło siedmiu królów o tym imieniu, były to wcześniejsze wcielenia Sanghupatthāka Thery. Ap.i.191.
 • Sampadā Sutta.
 • Sampasādaka Thera.
 • Sampasādanīya Sutta.
 • Samphala. Zobacz: Sambala.
 • Samphassa Sutta:
  1. [W DPR - phassanānattasuttaṃ - przyp. PŁ] Różnorodność wrażeń zmysłowych, kontaktu wynika z wielości elementów (dhātu).S.ii.140.
  2. [SN18.04] Dzięki Buddzie Rāhula uświadamia sobie, że kontakt, wrażenia zmysłowe (samphassa) są nietrwałe. S.ii.246.
 • Samphusita. Król żyjący trzy eony temu, wcześniejsze wcielenie Tambapupphiya Thery. Ap.i.176.
 • Sampunnamukha. Zobacz: Punnamukha.
 • Samsāramocakā. Klasa błędnych poglądów (micchādiṭṭhi). E.g., PvA.67.
 • Samsāraphala. Park w Cejlonie, wzniesiony przez Parakkamabāhu I. Cv.lxxix.10.
 • Samsaya. Niebiański muzyk lub instrument muzyczny. VvA.93, 372.
 • Samuccaya khandha. Trzeci rozdział Cūḷa Vaggi z Vinayi. Vin.ii.38 72.
 • Samudaya Sutta. [SN.22.074] Puthujjana nie ma rozeznania w powstaniu i zanikaniu formy uczuć, etc. (tzn. pięciu khandha). S.iii.82, 174.
 • Samudayadhamma Sutta.
 • Samuddā:
  1. Jedna z dwóch znamiennych zwolenniczek Konāgamana Buddhy. J.i.431; Bu.xiv.23.
  2. Znamienita Therī z Cejlonu. Dpv.xviii.28.
 • Samudda:
  1. Zobacz: Sundara samudda
  2. Ród z zamierzchłych czasów. J.vi.99.
  3. Jeden z ważniejszych świeckich zwolenników Siddhattha Buddhy. Bu.xvii.20.
 • Samudda Jātaka (No. 296).
 • Samudda Sutta.
 • Samudda Vagga. Szesnasty podrozdział Saḷāyatana Saṃyutty [SN.35]. S.iv.157 72.
 • Samudda vihāra. Vihāra wzniesiona przez Mahādāthika Mahānāgę (Mhv.xxxiv.90); niemniej mówi się, że czasach króla Dutthagāmanī żył w niej mich imieniem Mahānāga (MT. 606). Tak więc Mahādāthika prawdopodobnie jedynie ją odnowił.
 • Samuddadatta.
 • Samuddagiri vihāra. Vihāra znajdująca się w kraju Sunāparanta; przez pewien czas mieszkał w niej Punna; krużganek otoczony był magnetycznymi skałami tak, że nikt nie mógł wejść do środka. MA.ii.1015; SA.iii.15.
 • Samuddagiriparivena. Budynek w Mahāvihāra wzniesiony przez Kassapę IV; został ofiarowany sekcie Pamsukūlī. Cv.lii.21.
 • Samuddajā. Matka Bhūridatty. Zobacz Bhūridatta Jātaka.
 • Samuddakappa. Król panujący czternaście eonów temu, wcześniejsze wcielenie Bandhujīvaka Thery. Ap.i.192.
 • Samuddanavā. Księżniczka, która z czasem stała się w znaną na Cejlonie Therī. Dpv.xviii.34.
 • Samuddapannkasālā. Hala wzniesiona w miejscu, z którego Devānampiyatissa ujrzał Drzewo Bodhi sięgające oceanu (Mhv.xix.26f); znajdował się na drodze z Anurādhapura do Jambukola. MT. 403.
 • Samuddavānija Jātaka (No. 466).
 • Samuddavijayā. Królowa u boku panującego nad Rorovą Bharata. Zobacz: Āditta Jātaka. Utożsamia się ją z Rāhulamātą. J.iii.474.
 • Samuddhara. Król panujący sześćdziesiąt siedem eonów temu, poprzednie wcielenie Yūthikapupphiya Thery. Ap.i.184.
 • Sāmugāma. Wioska ofiarowana przez Aggabodhi III dla padhānaghary noszącej nazwę Mahallarāja. Cv.xliv.120.
 • Samugga Jātaka (No. 436).
 • Samuggata. Piętnaście tysięcy eonów (kappa) temu żyło siedmiu królów o tym imieniu, każdy z nich stanowił poprzednie wcielenie Sobhita (Rakkhita) Thery. Ap.i.164; ThagA.i.173.
 • Samujjavasālā. Budynek w Anurādhapura ;gliny spod północnego stoku używano do produkcji narzędzi stosowanych przy obchodach z okazji koronacji nowego króla Cejlonu. MT. 307.
 • Samvannanānayadīpanī. Rozprawa gramatyczna autorstwa Jambudhaja Thery z miasta Pagan. Bode, op cit., 55.
 • Saṃvara .
 • Saṃvara Jātaka (No. 462).
 • Saṃvara Sutta. O czterech rodzajach wysiłku: powstrzymywaniu się, porzucaniu, rozwijaniu i ochronie. A.ii.6.
 • Samvasita. Dwadzieścia osiem eonów (kappa) temu był królem; wcześniejsze wcielenie Gandhodaka Thery. Ap.i.106.
 • Saṃvejanīya Sutta.
 • Samvutta Sutta. Należy porzucić trzy sfery odradzania - kāma, rūpa, arūpa i rozwinąć trzy formy treningu: wyższą moralność (adhisīla), wznioślejszą myśl i większy wgląd. A.iv.444.
 • Samyama. Król Bārāṇasī (obecnie Waranasi), wymieniony w Mahāhamsa Jātace. Khemā była jego najważniejszą małżonką. Utożsamia się go z Sāriputtą. J.v.354, 382.
 • Saṃyoga Sutta. O tym jak płeć przyczynia się do tego, że kobiety i mężczyźni nakładają na siebie pęta. A.iv.57.
 • Saṃyojana Sutta. O dziesięciu okowach (saṃoyojana) A.v.17.
 • Saṃyutta Nikāya, Saṃyuttāgama.