Sakka

Król Bogów (devānam. inda), panuje nad niebiańskimi istotami w niebie Trzedziestu Trzech (Tāvatim.sa, patrz deva).

POWRÓT