Sacca-ñān.a

Znajomość Prawdy, może być dwojakiego rodzaju: (1) Wiedza polegająca na Zrozumieniu (anubodha-ñān.a) oraz (2) Wiedza polegająca na Przeniknięciu (pat.ivedha-ñān.a), czyli urzeczywistnieniu, porównaj pariyatti.

"Pierwsza spośród tych dwóch, czyli wiedza polegająca na zrozumieniu jest Światowa (lokiya) a jej powstawanie w odniesieniu do wygaśnięcia cierpienia oraz ścieżki jest oparte na tym, co się usłyszało (a więc nie jest wynikiem własnego urzeczywistnienia ponad-światowej ścieżki, patrz ariya-puggala). Druga wiedza, która polega na przeniknięciu jest jednak ponad-światowa (lokuttara), jej przedmiotem jest wygaśnięcie cierpienia (= Nibbāna), jej cechą jest przeniknięcie czterech prawd (w jednej i tej samej chwili). Jak jest powiedziane (S. LVI, 30): ktokolwiek, o mnisi rozumie cierpienie, rozumie też pochodzenie cierpienia, wygaśnięcie cierpienia oraz ścieżkę wiodącą do wygaśnięcia cierpienia. (Vis.M. XVI, 84) Patrz visuddhi (zakończenie artykułu).

"Spośród światowych rodzajów wiedzy to znajomość cierpienia, poprzez którą (różnorodne) zostają pokonane uprzedzenia rozprasza wiarę w osobowe-ja (sakkāya-dit.t.hi, patrz dit.t.hi). Znajomość źródła cierpienia rozprasza pogląd o unicestwieniu (uccheda-dit.t.hi, patrz dit.t.hi). Znajomość wygaśnięcia cierpienia rozprasza eternalistyczny pogląd (sassata-dit.t.hi, patrz dit.t.hi). Znajomość ścieżki rozprasza pogląd o bezowocności działań (akiriya-dit.t.hi, patrz dit.t.hi)." (Vis.M. XVI, 85)

POWRÓT