Rūpa-kalāpa

Grupa ciała, materialna jednostka, stanowi połączenie kilku fizycznych zjawisk tworzących tymczasową jednostkę. Dlatego też tak zwana martwa materia tworzy najbardziej prymitywną grupę, na którą składa się osiem fizycznych zjawisk, tak zwanych czystych ośmiorakich jednostek lub oktad (suddhat.t.hakakalāpa). Są to: cztery elementy (twardość, płynność, ciepło i ruch), kolor, zapach, smak, pożywienie (pat.havī, āpo, tejo, vāyo a następnie: van.n.a, gandha, rasa, ojā). W Vis.M. i innych tekstach jest to nazywane ojatthamaka-kalāpa, oktada wraz z pożywieniem jako ósmy czynnik.

Najprostszą formą żywej materii jest dziewięcioraka jednostka żywotności lub eneada życia (jīvita-navaka-kalāpa) tworzona poprzez dodanie żywotności do oktady. Siedem dekad lub jednostek dziesięciu (dasaka-kalāpa) jest tworzonych poprzez dodanie do dziewięciorakiego elementu jednego z następujących zjawisk ciała: serca (fizycznej lokalizacji umysłu), płci, oka, ucha, nosa, języka lub ciała. - Patrz Vis.M. XVIII, 4, ”Compendium of Buddhist Philosophy” (PTS), str. 164, 250 tłumaczenie At.t.hasālinī, II, 413f.

POWRÓT