Puthujjana

dosł. Jeden z Wielu ludzi, Światowa Osoba, zwykły człowiek, jest świeckim lub mnichem, który jest wciąż owładnięty przez dziesięć Kajdan (sam.yojana) wiążących go do koła odradzania i dlatego nie osiągnął on jeszcze żadnego z czterech stopni Świętości (patrz ariya-puggala).

"Ktokolwiek nie jest ani wolny od trzech kajdan (wiary w osobowość, sceptycznego wątpienie, przywiązania do bezpodstawnych zasad i rytuałów), ani nie jest na drodze do utraty tych trzech rzeczy, taka osoba jest nazywana światową." (Pug. 9)

Wedłu Komentarzy do M. 9 światową osobą może być (1) ktoś z zewnątrz (nie-Buddysta), który jeżeli wierzy w moraną przyczynowość, może mieć w tym względzie właściwy pogląd, jednak nie posiada wiedzy zgodnej z Prawdą (saccānulomika-ñān.a) oraz (2) światowa istota w obrębie religii Buddhy (sāsanika).

Światowa osoba, która wyznaje Buddyzm może być albo ślepą światową osobą (andha-puthujjana), która nie ma ani wiedzy, ani nie jest zainteresowana podstawowymi naukami (o Prawdach, skupiskach itp.) lub szlachetną światową osobą (kalyān.a-puthujjana), która posiada taką wiedzę i szczerze stara się zrozumieć i praktykować Nauki.

Parz At.t.hasālinī tłum. II, 451 (tłum. zwykły człowiek). Komentarz do M. 1, D. 1.

POWRÓT