Puñña

Zasługa, Przynoszący zasługę, jest powszechnym terminem określającym karmicznie Zdrowe (kusala) działania. Przeciwnym termienem jest: apuñña, czyli Przewinienie lub pāpa, czyli Zło. Waga przynaszących zasługę działań jest często podkreślana, np. w Sutcie Skarbnicy (patrz tłum. Khp.), Dhp 18, 118, 122.

Wspólnota Świętych Mnichów (ariya-Sam.gha) - trzecie ze Schronień (patrz ti-saran.a) - jest określana jako ”niezrównane pole zasługi dla świata" (anuttaram. puññakkhettam. lokassa), patrz anussati 3. O Arahatach jednak, którzy przekroczyli wszelkie utwierdzające życie i wytwarzające odrodzenie działania mówi się że są „poza zasługą i przewiną". Patrz Sn. 520, 547, 636, 790.

Patrz puññā-dhārā, puñña-kiriya-vatthu.

POWRÓT