Puñña-kiriya-vatthu

Podstawy Przynoszących Zasługę Działań. W Suttach wymienione są trzy polegające na:

  • Dawaniu (lub szczodrości, dāna-maya-puñña),
  • Moralności (sīla-maya-puñña) i
  • Rozwijaniu Umysłu (medytacji, bhāvanā-maya-puñña).

Patrz D.33, It.60, wyjaśnienie w A.VIII.36.

Komentarze zawierają listę dziesięciu (dasa puñña), które w Buddyjskich krajach są bardzo powszechne:

(1)-(3) jak powyżej,
(4) oddawanie czci (apaciti),
(5) służenie (veyyāvacca),
(6) przekazywanie zasługi (pattānuppadāna),
(7) cieszenie się z zasługi innych (abbhānumodana),
(8) wyjaśnianie Doktryny (desanā),
(9) słuchanie Doktryny (savana),
(10) prostowanie własnego właściwego poglądu (oczyszczanie poglądów, dit.t.hujukamma).

Wyjaśnienie w Atthasālini tłum. 209ff. Patrz "The Advantages of Merit" autorstwa Bhikkhu Khantipalo (BODHI LEAVES B. 38).

POWRÓT