Punabbhava

dosł.: Ponowne Stawanie Się, Odnowione Istnienie, jest terminem Sutt określającym odrodzenie, które w późniejszej literaturze jest przeważnie nazywane pat.isandhi. Osiągnięcie Stanu Świętości (Arahatta) wskazujące na zakończenie przyszłych odrodzeń jest często wyrażane słowami: "To są ostatnie narodziny. Nie ma już więcej ponownego istnienia!" (natthi dāni punabbhavo) (M. 26; D. 15; Therag. 87, 339; Sn. 502). - Termin jest często wiązany z abhinibbatti (powstawanie).

"Jednak jak, o bracie dochodzi do odnowienia istnienia i powstawania w przyszłości (āyatim. punabbhavābhinibbatti)? Ponieważ zablokowane przez niewiedzę i skrępowane pragnieniem istoty odnajdują tu wciąż to nowe przyjemności, z tego powodu istnieje ponowne istnienie i powstawanie w przyszłości." (M. 43) Patrz także S.XII. 38. Abhinibbatti także samodzielnie oznacza odrodzenie np. w A. VI, 61; X, 65.

Porównaj w Drugiej Prawdzie przymiotnik ponobhavika, czyli prowadzący do ponownego istnienia.

Patrz A. III, 76; Sn. 163, 273, 514, 733; S. VII, 12; X, 3.

POWRÓT