Pūjā

(1) Cześć, szacunek, pokłon, (2) oddawanie czci, ceremonia religijna, religijne ofiarowanie. Także ofiara dla Mnichów.

(1) Mahā-mangala Sutta (Sn. 259) mówi że "Cześć i szacunek względem tych, którzy na to zasługują sprzyja wielkiemu błogosławieństwu" (pūjā ca pūjaneyyānam. etam. man.galamuttamam). Patrz Dhp. 195f.

(2) Buddha nie myślał wiele na temat zaledwie zewnętrznego oddawania czci. "Nie tak, Ānando jest Tathāgata szanoway, czczony, poważany, wielbiony i otrzymuje honory w najwyższym stopniu. Lecz, Ānando jakikolwiek bhikkhu lub bhikkhuni, świecki mężczyzna lub świecka kobieta przestrzega Nauk, żyje w prawy sposób według Nauk, postępuje według Nauk, to przez niego Tathāgata jest szanowany, czczony, podziwiany, wielbiony i otrzymuje honory w najwyższym stopniu" (D. 16). - "Istnieją dwa rodzaje oddawania czci: w materialny sposób (āmisa-pūjā) oraz poprzez (praktykę) Dhammy (dhamma-pūjā). Oddawanie czci poprzez (praktykę) Dhammy jest z tych dwóch lepszy " (A. II).

POWRÓT