Puggala

Jednostka, Osoba, a także synonimy: osobowość, istota (satta), „ja” (attā) itp., czyli wszystkie terminy oznaczające osobową jednostkę a więc także: ja, ty, on, człowiek, bóg, itd. Wszystkie one według Buddyzmu są jedynie nazwami na pewne połączenia materii i procesów mentalnych i poza nimi nie posiadają rzeczywistego istnienia. Powinny one być uważane jedynie za konwencjonalny sposób wyrażania (vohāra-vacana) i w tym znaczeniu są używane. Tak też są stosowane w tekstach Sutt, gdy mają być rozumiane ”bez błędnego ich pojmowania” (patrz cytat z D. 9 pod hasłem paramattha).

Pugala pojawia się dość często w Suttach właśnie w takim, przemilczanym znaczeniu. Jednak w ostatecznym znaczeniu (paramattha) istnieją jedynie wciąż zmieniające się, co chwila pojawiające się i zamierające fizyczne i mentalne zjawiska.

Kathavatthu Sutta rozważa w jej pierwszej części pytanie: czy ”w ostatecznym znaczeniu może być odnaleziona jakakolwiek osobowość (puggala)" (patrz Przewodnik str. 62)?

Patrz paramattha, anattā.

POWRÓT