Samsara
Thanissaro Bhikkhu, 03 Feb 2017 17:55

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Saṃsāra dosłownie oznacza „wędrówkę”. Wielu ludzi uważa słowo saṃsāra za buddyjską nazwę miejsca w którym obecnie żyjemy — miejsca, które opuszczamy, wchodząc w Nibbānę. Ale we wczesnych tekstach buddyjskich saṃsāra to nie odpowiedź na pytanie „Gdzie jesteśmy?”, saṃsāra odpowiada na pytanie „Co robimy?”. Zamiast miejsca jest proces: tendencja do ciągłego tworzenia światów i zamieszkiwania ich. Gdy jeden świat upada, znika, ty tworzysz inny i wchodzisz w niego. W tym samym czasie spotykasz innych ludzi, którzy tak jak ty stworzyli swoje własne światy.

Siedem czynników Przebudzenia cz. 2 - Badanie
Pandita Sayadaw U, 28 Jan 2017 22:27

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Mówimy, że umysł jest ogarnięty przez ciemność, ale gdy tylko uzyska się wgląd lub mądrość, pojawia się światło. To światło odsłania zjawiska fizyczne i mentalne w taki sposób, że umysł postrzega je już wyraźnie. To tak, jakbyś był w ciemnym pokoju, w którym rozbłysło światło flesza. Zaczniesz wtedy widzieć, co się znajduje w pokoju. Tak właśnie wygląda drugi czynnik Przebudzenia – badanie, dhamma vicaya sambojjhaṅga w języku pāḷijskim.

Siedem czynników Przebudzenia cz. 1 - Uważność
Pandita Sayadaw U, 24 Jan 2017 09:58

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Nikt nie osiągnie Przebudzenia, jedynie wpatrując się w niebo. Nie osiągnie się Przebudzenia, czytając lub studiując pisma, myśląc lub życząc sobie, aby w umyśle zapanował stan Przebudzenia. Istnieją pewne niezbędne, wstępne warunki, które powodują Przebudzenie. W języku pāḷijskim są one znane jako bojjhaṅga, czynniki Przebudzenia, i jest ich siedem.

Dziesięć Armii Mary
Pandita Sayadaw U, 10 Jan 2017 13:58

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Medytację można postrzegać jako wojnę pomiędzy korzystnymi i niekorzystnymi stanami umysłu. Niezdrową stronę umysłu reprezentują siły skaz (kilesa), znane również jako Dziesięć Armii Māry. W języku pāḷijskim Māra znaczy zabójca. Māra jest uosobieniem sił zabijających zarówno moralność, jak i życie jako takie. Jego armie atakują wszystkich joginów. Próbowały nawet pokonać Buddhę w noc jego Przebudzenia.

Rozwój zdolności wzmacniających medytację cz. 2
Pandita Sayadaw U, 27 Dec 2016 15:15

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Czwartą przyczyną doskonalenia zdolności wzmacniających medytację są warunki sprzyjające rozwojowi wglądu. Właściwe, stosowne i odpowiednie czynności mogą doprowadzić do wiedzy intuicyjnej. Środowisko sprzyjające praktyce medytacyjnej musi spełniać siedem warunków.

Rozwój zdolności wzmacniających medytację cz. 1
Pandita Sayadaw U, 13 Dec 2016 14:07

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Medytację vipassany można postrzegać jako proces doskonalenia pewnych pozytywnych zdolności umysłowych, aż staną się na tyle silne, że trwale zdominują stan umysłu. Nazywane są one zdolnościami wzmacniającymi medytację [indriya] i jest ich pięć: 1. wiara, 2. wysiłek lub energia, 3. uważność, 4. skupienie, 5. mądrość. Podczas intensywnego odosobnienia właściwa praktyka budzi silną i wytrwałą wiarę, prowadzi do wzmożenia wysiłku, pogłębienia skupienia i wnikliwej uważności oraz do coraz głębszego wglądu, czyli mądrości. Ten efekt końcowy: mądrość intuicyjna, czyli paññā, jest siłą umysłu, która przebija się do najgłębszej prawdy o rzeczywistości, i w ten sposób uwalnia nas od ignorancji i jej skutków: cierpienia, złudzeń i wszelkich form nieszczęścia.

Rozmowa z nauczycielem
Pandita Sayadaw U, 06 Dec 2016 15:47

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Medytacja vipassany jest jak uprawianie ogrodu. Mamy ziarno wyraźnego i pełnego widzenia, którym jest uważność, z jaką obserwujemy zjawiska. Aby to ziarno wyhodować, żeby odżywiać roślinę i żeby zebrać owoce pozazmysłowej mądrości, musimy się zastosować do pięciu procedur. Jest to tzw. pięć rodzajów wsparcia lub pięć anuggahita.

Medytacja podczas chodzenia
Pandita Sayadaw U, 29 Nov 2016 12:03

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Medytacja w trakcie chodzenia przydaje się również w życiu codziennym. Krótki czas np. 10 minut formalnego chodzenia pozwala na skupienie umysłu przed praktyką siedzenia. Ponadto, w ciągu dnia, kiedy wielokrotnie przemieszczamy ciało z miejsca na miejsce, uważność rozwinięta dzięki takiej medytacji może być bardzo pomocna.

Podstawowe zasady moralne oraz instrukcje do medytacji
Pandita Sayadaw U, 22 Nov 2016 16:21

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Medytacji nie praktykujemy po to, by zdobyć czyjś podziw. Praktykujemy po to, by przyczynić się do zwiększenia spokoju na świecie. Staramy się stosować do nauk Buddhy i przyjmować instrukcje nauczycieli godnych zaufania w nadziei, że my także możemy osiągnąć stan szlachetności Buddhy. Gdy sami urzeczywistnimy ten stan, wolny od zanieczyszczeń, będziemy mogli zainspirować innych i podzielić się z nimi Dhammą, prawdą.

Uważność (Mindfulness) w różnych tradycjach buddyjskich
Anālayo Bhikkhu, 08 Nov 2016 12:51

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

We współczesnych kręgach medytacyjnych współistnieją różne sposoby rozumienia uważności. Znalezienie sensownego sposobu odnoszenia jednej formy uważności do innej może stanowić wzór pogodzenia różnych nauk buddyjskich dostępnych obecnie na Zachodzie.

Wyświęcenie na mnicha
Piotr Jagodziński, 25 Oct 2016 12:15

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Procedura przyjęcia osoby do Saṅghi w tradycji Theravāda stawała się z czasem coraz bardziej skomplikowana. Istnieją trzy etapy w rozwoju tych formalności, każda z nich ustanowiona przez Buddhę w odpowiedzi na zaistniałe okoliczności.

Trzy Schronienia
Sumedho Ajahn, 11 Oct 2016 15:48

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Niemal każda buddyjska tradycja zawiera przyjmowanie schronienia w Buddzie, Dhammie i Saṅdze. Te trzy symbole stanowią punkt skupienia dla naszego zaangażowania i naszych refleksji nad praktyką.

Thanissaro Bhikkhu - monastycyzm, styl życia i społeczność
Filmy dokumentalne, 30 Sep 2016 14:26

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg
ikonaYT.jpg

Thanissaro Bhikkhu mówi o celu życia monastycznego, jego korzyściach zarówno dla mnichów, jak i świeckich. Mnich opowiada o swojej drodze do klasztoru, odnalezieniu odpowiedniej dla siebie tradycji i nauczyciela, o tym dlaczego odosobnienie może być interakcją z ludźmi, a nie ucieczką od świata oraz dlaczego tak ważne jest prawo do intensywnego poszukiwania szczęścia.

Medytowanie na zwyczajne
Sumedho Ajahn, 27 Sep 2016 14:54

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

W medytacji, patrzymy na ruch pragnienia, ale nie osądzamy pragnienia. Niektórzy ludzie myślą, że buddyści są całkowicie przeciwni pragnieniu, ale nauka Buddhy nie jest nauką unicestwiania - to przebudzenie. Pragnienie nie jest czymś, co odrzucamy albo próbujemy zniszczyć. Zastanawiamy się nad nim i rozumiemy, że jest ono uwarunkowaniem w naturze.

Buddha - drogą ciszy i spokoju 21
Filmy dokumentalne, 23 Sep 2016 12:00

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg
ikonaYT.jpg

Siddhattha Gotama umiera w 483 p.n.e, nad ranem, wiosennej nocy, podczas pełni Księżyca, w miesiącu wesak. Ciało Tathagaty zostaje spalone, a szczątki Mistrza rozdzielone na osiem relikwii. Brak silnego przywódcy początkowo zagraża przyszłości buddyjskiej wspólnoty. Kassapa usiłuje ratować wspólnotę, remontując klasztory i ocalając od zapomnienia słowa kazań Przebudzonego oraz zasady dyscypliny. Początkowo śpiewnie recytowane sutty z czasem zostają spisane jako zatwierdzony przez zgromadzenie kanon.

Wprowadzenie do medytacji
Sumedho Ajahn, 20 Sep 2016 13:19

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

W medytacji ważniejszą rzeczą jest podejście niż technika albo tradycja. Właściwe podejście jest najważniejsze. Nawet jeżeli macie najlepszego nauczyciela z najlepszej tradycji oraz najlepsze metody, a wasze podejście jest niewłaściwe, nie będzie to działać.

Buddha - drogą ciszy i spokoju 20
Filmy dokumentalne, 16 Sep 2016 11:11

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg
ikonaYT.jpg

Buddha dobiega swoich 80. urodzin. Od 45 lat kieruje swoje nauczanie do ludzi wszystkich kast, wskazując drogę ku wyzwoleniu. Skupieni wokół Tathagaty uczniowie oczekują pozostawienia instrukcji członkom Sanghi. Świadom zbliżającego się końca Buddha wygłasza w Vesāli swoje ostatnie kazanie.

Rozwijanie duchowej ścieżki
Sumedho Ajahn, 13 Sep 2016 14:16

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Problem z życiem świeckim polega na tym, że przez cały czas występuje tendencja do wsiadania i wysiadania z pojazdów. Wybiera się pojazd, a potem ma się go dość. Po opuszczeniu tego pojazdu wsiada się do innego. W ten sposób nigdy nigdzie się nie dociera. W tym leży problem.

Buddha - drogą ciszy i spokoju 19
Filmy dokumentalne, 09 Sep 2016 18:04

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg
ikonaYT.jpg

Rozwinięcie nauki Buddhy o dualizmie poznawczym wynikającym ze świadomego i różnicującego myślenia, które nieuchronnie prowadzi do fałszywego podziału na podmiot i przedmiot, wrażenie i rzeczywistość, umysł i materię, postrzegającego i postrzegany obiekt. Ponieważ umysł nieustannie różnicuje poznane wrażenia zmysłowe, nie daje to możliwości dostrzeżenia prawdziwej natury obiektów. Istoty posługujące się zmysłami nie uzyskują Oświecenia, gdyż fałszywe koncepcje odnoszące się do rzeczy i zjawisk zniekształcają poznanie.

Czy buddyzm jest religią?
Sumedho Ajahn, 06 Sep 2016 14:26

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Kiedy mówisz o buddyzmie, nie możesz użyć wszystkich swoich koncepcji dotyczących innych religii, ponieważ nie mają one tu zastosowania. Buddyjskie podejście jest inne. Nie jesteśmy skłonni wierzyć w doktryny czy nauki albo rzeczy, które pochodzą od innych. Chcemy odnaleźć prawdę dla siebie samych.

Buddha - drogą ciszy i spokoju 18
Filmy dokumentalne, 02 Sep 2016 12:52

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg
ikonaYT.jpg

Buddha przewiduje, że dopóki będą przestrzegane zasady dyscypliny ustalone dla mnichów, tak długo Sangha przetrwa. Zaleca skromność i wykonywanie codziennych obowiązków zamiast głoszenia próżnych sądów, wierząc w to, że owoce pracy bhikkhu będą świadczyły same za siebie. Naucza, jak radzić sobie ze zmiennością form, odnosząc to do namiętności, chorób i procesu starzenia się ciała.

Wszechświat umysłu
Sumedho Ajahn, 30 Aug 2016 14:44

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

W przebudzonym umyśle nie ma lęku. Jest wiedza, jest przejrzystość, ale nie jest to osobiste. To nie jest moje; to nie jest wasze. Kiedy wszystkie rzeczy ustają, tym, co pozostaje jest przejrzystość, inteligencja, jasność. Możemy to nazwać “prawdziwym podmiotem”. Kiedy ludzie pytają “Ale czym jest moja prawdziwa natura?”, odpowiadam “Jest pełna pokoju, inteligentna, spokojna i jasna. To nieśmiertelność - ale nie odbieraj tego osobowo”.

Luang Phi John w Polsce. Tajska szkoła dhammakāya
Bartosiewicz Anna, 15 Aug 2016 20:31

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Na przestrzeni ostatnich 50 lat ten odłam buddyzmu zajął silną pozycję w Tajlandii. Jego zwolennicy utrzymują, że są przedstawicielami nowoczesnego odłamu Theravādy. Chociaż ruch cieszy się obecnie dużą popularnością w Bangkoku i podobno ma poparcie wśród przedstawicieli tajskiego rządu, to jest on negowany przez wielu mnichów theravādyjskich, m.in. ze względu na podejście do pojęcia „attā”, czyli „ja”.

Buddha - drogą ciszy i spokoju 17
Filmy dokumentalne, 09 Aug 2016 15:42

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg
ikonaYT.jpg

Przebudzony porównuje podążanie Szlachetną Ośmioraką Ścieżką do stawiania kroków na nierównej, choć wygładzonej ścieżce - droga stanie się prosta dla szlachetnych, którzy wędrują po niej równym krokiem. Sariputta próbuje nakłonić Mistrza do napisania podręcznika z wykładnią nauk Dhammy. Tathāgata nie chce ustanawiać fundamentalnych zasad dla Sanghi, bo pragnie wolności poznania dla swoich uczniów.

Podmiot i przedmiot
Sumedho Ajahn, 08 Aug 2016 14:31

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Myślenie jest nietrwałe. Porusza się szybko, produkując jedną myśl za drugą. Jesteśmy uwarunkowani, by myśleć poprzez kojarzenie; kiedy jedna myśl ustaje, wywołuje następną, formując nieskończony strumień. Możemy zostać usidleni przez te myśli, osądzając je albo się z nimi identyfikując albo możemy zacząć kontemplować samą myśl jako nietrwałą, jako coś, co w naszych umysłach przychodzi i odchodzi, obojętnie czy jest ona racjonalna czy irracjonalna, inteligentna czy głupia, prawdziwa czy fałszywa. Możemy kontemplować ją jako myśl, jako to, co powstaje i ustaje, zamiast próbować myśleć o myśleniu, albo analizować motywację dla naszej myśli. Dokonywanie tego rodzaju analiz ma tendencję do wzmacniania naszego poczucia bycia wyizolowaną, oddzielną jaźnią, która jest obdarzona osobowością.