Życie z kobrą
Chah Ajahn, 07 Jun 2007 16:24

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Ta krótka mowa ma przynieść korzyść nowemu uczniowi, który wkrótce powróci do Londynu. Niech pomoże ci ona zrozumieć Nauczanie, które studiowałaś tu w Wat Pah Pong. Prościej mówiąc, jest to praktyka bycia wolnym od cierpienia w cyklu narodzin i śmierci.

Nibbāna
Thanissaro Bhikkhu, 06 Jun 2007 17:32

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Wszyscy wiemy, co się dzieje, gdy ogień gaśnie. Płomienie zamierają i ogień odchodzi na dobre. Gdy po raz pierwszy dowiadujemy się, że nazwa dla celu buddyjskiej praktyki – Nibbāna – dosłownie oznacza gaszenie ognia, to trudno wyobrazić sobie bardziej negatywny obraz duchowego celu: zupełne unicestwienie. Bierze się to stąd, że taki sens tej koncepcji jest błędem w tłumaczeniu; nie tyle słowa, co obrazu. Co reprezentował zgaszony ogień dla Hindusów w czasach Buddhy? Na pewno nie unicestwienie.

Dhamma i niedualność
Bodhi Bhikkhu, 06 Jun 2007 17:26

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Jednym z największych wyzwań dla buddyzmu Therawada w ostatnich latach było zetknięcie się klasycznej therawadzkiej vipassany z "niedualistycznymi" tradycjami kontemplacyjnymi, które najlepiej reprezentują Adwajta wedanta i buddyzm Mahajana. Reakcje na to spotkanie były różnorodne, od zdecydowanego przeciwstawiania się do prób syntezy i hybrydyzacji. Ten esej nie rości sobie, oczywiście, pretensji do pełnego naświetlenia tego bardzo złożonego, pełnego subtelności, a czasami i napięć dialogu, ale mam nadzieje, ze rzuci on nań chociaż kilka iskier światła z kanonicznej therawadzkiej perspektywy.

Dwa oblicza Dhammy
Bodhi Bhikkhu, 06 Jun 2007 17:22

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Przy pierwszym kontakcie z buddyzmem jawi się on nam paradoksalnie. Z punktu widzenia intelektu jest wręcz wymarzony dla ludzi samodzielnie myślących: rzeczowy, mocno osadzony w rzeczywistości, pozbawiony dogmatów - jest wręcz naukowy, biorąc pod uwagę jego poglądy i metody. Jednak, gdy głębiej poznajemy żywą Dhammę, szybko zauważymy, że jest też druga strona medalu, która wydaje się całkowitym zaprzeczeniem wcześniej dostrzeżonego racjonalizmu. Choć wciąż nie natkniemy się na sztywne wierzenia ani też luźne spekulacje, to jednak pojawiają się stricte religijne idee: wyrzeczenia się, kontemplacji i przywiązania; doktryna składa się z dwóch elementów: transcendentalnych koncepcji objaśniających znaczenie percepcji i myślenia oraz - co prawdopodobnie najbardziej wprawia w zakłopotanie - programu treningu, w którym wiara jest główną cnotą, zaś zwątpienie jest przeszkodą, barierą stojącą na ścieżce.

Podstawy Dhammy Buddy w praktyce medytacyjnej
Khin Sayagyi Thray Sithu U Ba, 06 Jun 2007 16:34

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Anicca, dukkha, anatta — nietrwałość, cierpienie i wyzbycie się ego, to trzy, najbardziej charakterystyczne, elementy nauki Buddy. Jeśli rozumiecie we właściwy sposób anicca, poznacie dukkha w całej rozciągłości oraz anatta, jako prawdę ostateczną. Poznanie tych trzech rzeczy razem wymaga czasu.

Właściwa mowa
Thanissaro Bhikkhu, 06 Jun 2007 12:49

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

Jak powiedział kiedyś mój nauczyciel: „Jeśli nie potrafisz kontrolować swoich ust, w żaden sposób nie możesz mieć nadziei na opanowanie własnego umysłu”. Oto dlaczego właściwa mowa jest tak ważna w codziennej praktyce.

Wolność od strachu
Thanissaro Bhikkhu, 13 May 2007 18:16

mobi2.jpg
epub2.jpg
pdf2.jpg

By całkowicie wyzwolić umysł ze strachu, nie możemy zaprzeczać, iż nie ma żadnego powodu do strachu. Musimy przezwyciężyć powody strachu: słabość umysłu w kontakcie z bardzo rzeczywistymi niebezpieczeństwami. Subtelność podejścia Buddhy do tej sprawy przejawia się w jego podejściu do procesu pomieszania, lub raczej - zgodnie z buddyjską terminologią - do tego złudzenia, które zmienia strach w coś niewłaściwego. Pomimo złożoności procesu lęku, złudzenie jest tym czynnikiem, który sam w sobie, jest jednocześnie największą słabością i największym niebezpieczeństwem dla umysłu. Stąd Buddha podchodzi do problemu strachu, skupiając się na złudzeniach i atakując iluzje na dwa sposoby: daje nam do zrozumienia, jak groźną rolę pełnią one przy przetwarzaniu strachu w niewłaściwą emocję, jak również pomaga nam zbudować wewnętrzną siłę, prowadzącą do wglądów, które wyzwalają umysł z iluzyjnych słabości. W ten sposób, nie tylko przezwyciężamy czynnik, który czyni strach niewłaściwym. Ostatecznie dochodzimy bowiem do miejsca, w którym umysł nie potrzebuje już się bać.

strona 24 z 24« poprzednia12...222324