Podstawowa metoda medytacji 01

koniec.jpg

Pierwszy film z nagraniem audio książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 01


Podstawowa metoda medytacji 02

koniec.jpg

Drugi film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 02


Podstawowa metoda medytacji 03

koniec.jpg

Trzeci film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 03


Podstawowa metoda medytacji 04

koniec.jpg

Czwarty film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 04


Podstawowa metoda medytacji 05

koniec.jpg

Piąty film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 05


Podstawowa metoda medytacji 06

koniec.jpg

Szósty film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 06


Podstawowa metoda medytacji 07

koniec.jpg

Siódmy film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 07


Podstawowa metoda medytacji 08

koniec.jpg

Ósmy film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 08


Podstawowa metoda medytacji 09

koniec.jpg

Dziewiąty film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 09


Podstawowa metoda medytacji 10

koniec.jpg

Dziesiąty film i kontynuacja czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 10


Podstawowa metoda medytacji 11

koniec.jpg

Jedenasty i ostatni film czytania książki autorstwa Ajahna Brahmavamso "Podstawowa metoda medytacji".

Zobacz: Podstawowa metoda medytacji 11