Pīti

Zachwyt, entuzjazm (tłumaczone także jako radość, szczęście), zainteresowanie. Jest jednym z Czynników Mentalnych (cetasika) oraz należy do Skupiska Formacji Mentalnych (sankhāra-kkhandha). W tekstach Sutt często jest połączony w złożone słowo z Zadowoleniem (pāmojja) oraz Szczęściem (sukha). Niektóre zachodnie tłumaczenia błędnie przyjęły te terminy jako synonimy. Pīti jednak nie jest uczuciem lub doznaniem i dlatego nie należy do Skupiska Uczuć (vedanā-kkhandha), lecz może być opisany psychologicznie jako radosne zainteresowanie. Jako takie może być stowarzyszone zarówno z korzystnymi jak i ze szkodliwymi i neutralnymi stanami świadomości.

Wysoki poziom Zachwytu jest charakterystyczny dla pewnych etapów medytacyjnego skupienia zarówno w praktyce Wglądu (vipassanā) jak i w dwóch pierwszych Wchłonięciach (jhāna). W tym późniejszym pojawia się jako jeden ze Czynników Wchłonięcia (jhānan.ga, patrz jhāna) i jest silniejszy w drugim wchłonięciu. Pięć stopni intensywności jest opisywanych w Vis.M. IV. 94ff.

Jest jednym ze Czynników Oświecenia (bojjhanga).

POWRÓT