Patti-dāna

dosł. dawanie uzyskanego, czyli Przekazanie Zasługi. Choć bardzo rzadko wspominany w starszych tekstach (np. A VII, 50) zwyczaj ten jest jednak szeroko rozpowszechniony we wszystkich Buddyjskich krajach. Uważa się, że moralna zasługa, szczególnie ta uzyskana poprzez ofiarowanie może być przekazana innym. Jest tak najwyraźniej z powodu tego, że własne dobre działania mogą stać się dla innych, szczególnie dla zmarłych krewnych i przyjaciół, którzy odrodzili sie w sferze duchów impulsem wzbudzającym szczęśliwe i moralnie korzystne stany umysłu.

Przekazanie zasługi jest poparte (choć bez wspomnienia samego terminu patti-dāna) w Tirokudda Sutcie (Khp. i Petavatthu) oraz w komentarzu do niej (tł. Khp.).

Jest ono jednym z dziesięciu Podstaw dla Przynoszących Zasługę Działań (puñña-kiriya-vatthu), nazywanych także pattānuppadāna (Załącznik).

Patrz ”The Doctrine of Reversible Merit” autorstwa F. L. Woodward, Buddhist Review (London), Tom I (1914), str. 38.

POWRÓT