Pat.isankhāna-bala oraz bhāvanā-bala

Moc Rozmyślania oraz Moc Rozwoju umysłu. Na temat tych dwóch mocy jest powiedziane w A.II,10:

"O mnisi, czym jest moc rozmyślania? Jeżeli, o mnisi ktoś myśli w następujący sposób: „Złe postępowanie w działaniu, słowach i myślach faktycznie wydaje złe owoce zarówno w tym życiu jak i w kolejnym” i w efekcie tego zastanowienia porzuca on złe postępowanie w działaniach, słowach i myślach, postępuje w dobry sposób i utrzymuje czyste serce – to, o mnisi jest moc rozmyślania.”

"Czym o mnisi jest moc rozwoju umysłu? Jeżeli, o mnisi mnich rozwija czynniki ku oświeceniu (bojjhanga) mające na celu samotność, brak przywiązania, wygaśnięcie i zakończenie poprzez wyzwolenie a mianowicie: uważność, poznawanie prawa, wigor, entuzjazm, uspokojenie, skupienie i równowagę - to, o mnisi jest moc rozwoju umysłu."

POWRÓT