Pat.igha

1. W etycznym znaczeniu jest to: Wstręt, niechęć, złość i jest synonimem byāpāda, czyli Gniewu (patrz nīvaran.a) i dosa, czyli nienawiści (patrz mūla). Jest to jedno ze Skrzywień (anusaya).

2. Reakcje (zmysłów). Odnosząc się do poznania za pomocą pięciu zmysłów patigha pojawia się w następujących kontekstach:

(a) jako pat.igha-saññā, percepcja [wywołana przez] reakcję zmysłów, jest powiedziane, że jest nieobecna w niematerialnych Wchłonięciach (patrz jhāna 5). Alternatywne tłumaczenie: odbijająca percepcja, odruchowa percepcja.

(b) jako pat.igha-samphassa, (mentalne) wrażenie powodowane poprzez pięciorakie reakcje zmysłów (D.15), patrz phassa.

(c) jako sappat.igha-rūpa to Reagujące Zjawiska Ciała, natomiast appat.igha, Nie-reagujące, które w klasyfikacji Abhidhammy zjawisk ciała pojawia się w Dhs.659,1050.

Sappat.igha są nazywane fizyczne organy zmysłów jako reagujące (lub odpowiadające) na stymulację zmysłową a także fizyczne przedmioty zmysłów jako uderzające (lub wywierające wrażenie) na narządy zmysłów. Wszystkie inne zjawiska ciała są appat.igha, czyli nie reagujące, nie uderzające. Te dwa terminy były tłumaczone w różny sposób jako: odporne i nie, odpowiadające i nie, stowarzyszone z i bez wrażeń.

POWRÓT