Załącznik

Pariyatti, pat.ipatti, pat.ivedha

Pierwszy z tych trzech podstawowych terminów szczególnie w tym trójskładnikowym połączeniu należy do literatury Komentarzy, chociaż idea przez nie wyrażona występuje często w Suttach w takich wyrażeniach jak: ”dhammam pariyāpunāti suttam geyyam veyyākaranam ….” Pozostałe dwa terminy można spotkać osobno w Suttach.

POWRÓT