Pariññā

Pełne Zrozumienie. Istnieją trzy rodzaje Światowego Pełnego Zrozumienia (lokiya-pariññā), czyli:

  • Pełne Zrozumienie Znanego (ñāta-pariññā),
  • Pełne Zrozumienie jako Dochodzenie (tīran.a-pariññā) oraz
  • Pełne Zrozumienie Pokonania (pahāna-pariññā).

W Vis.M. XX, 3 jest powiedziane: "Pełne zrozumienie znanego jest wiedzą, którą tworzy wnikliwość w szczególne cechy takich lub innych zjawisk jak: Ciało posiada cechę bycia pod opresją, uczucia posiadają cechę bycia odczuwanymi itd.”

"Pełne zrozumienie poprzez dochodzenie jest tą Mądrością Wglądu (vipassanā-paññā, patrz vipassanā), której przedmiotem są trzy ogólne cechy (nietrwałość, cierpienie i brak-ja) i która rodzi się, gdy przypisuje się ogólne cechy do (fizycznych i mentalnych) zjawisk, na przykład: Ciało jest nietrwałe, uczucia są nietrwałe itd.”

"Pełne zrozumienie pokonania jest mądrością wglądu, której przedmiotem są wspomniane powyżej ogólne cechy i która powstaje po pokonaniu idei trwałości, itd." (Załącznik)

POWRÓT