Załącznik

Pādaka-jjhāna

Termin ten nie występuje w Kanonie Sutt ani też w Kanonie Abh., jednak bardzo często w literaturze wyjaśniającej.

Idea przez nie wyrażona jest wskazywana w wielu wczesnych tekstach Sutt, np. A. IX, 36, gdzie ukazane jest w jaki sposób jhāna - jedna po drugiej - może służyć jako podstawa lub fundament (jako przedmiot umysłu) dla vipassany. W wielu wczesnych tekstach Sutt ukazane jest w jaki sposób czwarta jhāna tworzy podstawę osiągnięcia pięciu wyższych duchowych Mocy (abhiññā).

POWRÓT