Okkanti

Zapłodnienie, dosł. pochodzenie, opisuje pojawienie się embrionu w łonie matki, tzn. rozpoczęcie procesu Narodzin (jāti).

"Poprzez równoczesne pojawienie się trzech okoliczności powstaje embrion. Gdy ojciec i matka jednoczą się, … matka jest w jej czasie oraz "duch" (metaforycznie na energię karmy) jest gotowy. Przy tych trzech okolicznościach pojawia się embrion." (M. 38)

POWRÓT