Ojā

Pożywienie (synonim āhāra), jest jednym z tych ośmiu składników lub właściwości całej materii:

  • twardości
  • ciekłości
  • ciepła
  • ruchu
  • koloru
  • zapachu
  • smaku i
  • pożywienia

Jest to oktawa z pożywieniem jako ósmy (składnik) (ojatthamaka-kalāpa), także nazywana czystą ośmioraką jednostką (suddhat.t.haka-kalāpa). Jest najbardziej prymitywnym materialnym połączeniem. Więcej na ten temat, patrz rūpa-kalāpa.

POWRÓT