• Obhāsa Sutta – spośród czterech źródeł światła - Słońca, Księżyca, ognia i mądrości - mądrość świeci najjaśniej (A.ii.139f).
 • Odakā Sutta – Liczni są ci zrodzeni do życia w wodzie w porównaniu do tych co żyją na lądzie. Wynika to z ich niewiedzy Czterech Szlachetnych Prawd (S.v. 467).
 • Odātagayhā – Grupa znaczących dev (opisywanych jako pāmokkhā), obecnych w trakcie wygłaszania Mahāsamaya Sutty (D.ii.260).
 • Oddaka – Plemię, którego nazwa pojawia się na liście plemion (Ap.ii.358).
 • Odumbaragāma – Zbiornik wodny zbudowany przez Parakkamabāhu I (Cv.lxviii.48).
 • Odumbarangana – Wioska przekazana przez Jetthatissa III do rąk Padhāna-ghary. Odbyło się to w Mahānāga Vihārze (Cv.xliv.97).
 • Ogadha lub Satayha Sutta – Szlachetny uczeń, w pełni oddany Buddzie, Dhammie i Saṃgdze z pewnością osiągnie (w swoim czasie) stan błogości, którym już święte życie jest przesiąknięte (ogadha) (S.v.343f). O nazwie zobacz: KS.v.298, n.1.
 • Ogālha Sutta zob. Kulagharaṇī Sutta
 • Oghapañhā Sutta
 • Ogha Vagga/Sutta
 • Oghataraṇa Sutta
 • Oghātaka – Biedny Brahmin z Kosala, ojciec Muttā Therī (ThigA.14).
 • Ojadīpa – Nazwa Cejlonu za czasów Kakusandha Buddhy. Stolicą wyspy była wówczas Abhayanagara, a królem Abhaya. Buddha odwiedził Ojadīpę i zamieszkiwał ogród Mahātittha (Mhv.xv.57ff; Dpv.i.73; ix.20; xvii.5, 16, 23; xv.35-8; Sp.i.83). Pobliska góra nosiła nazwę Devakūṭa, (obecnie Pilayakūta) (Mbv.126).
 • Ojasī – Sługa Kuvery, który przyjął od niego wiadomości i ogłosił je w Uttarakuru (D.iii.201; DA.iii.967).
 • Ojita – Jeden z dwóch kupców (drugi to Ujita), którzy przewodzili karawanie. Jako pierwsi wręczyli Sikhī Buddzie posiłek po tym jak osiągnął Oświecenie (ThagA.i.48). Odpowiadają Tapassu i Bhallice, którzy jako pierwsi nakarmili Gotama Buddhę.
 • Okāsalokasūdanī – Praca anonimowego autora, wspomniana w Gandhavamsa (p.62). Prawdopodobnie występowała także pod nazwą Okāsaloka (p.72).
 • Okilini-Sapattangārakokiri Sutta – Opowieść o ‘głodnym duchu’ (peta), pojawiająca się w Lakkhaṇa Saṃyutcie [SN 19]. W powietrzu unosiła się kobieta, jej ciało spalone, zwędzone, krzyczała z bólu. Moggallāna oznajmił (S.ii.260; SA.ii.163), że kobieta ta była kiedyś królową państwa Kāliṅga. Pewnego razu, gdy król okazał swą słabość dla tancerki, która go masowała, królową opanowała zazdrość i obrzuciła tancerkę węglem z mosiężnika.
 • Okkāka – Król miasta Kusāvatī w państwie Malla. Posiadał szesnaście tysięcy żon, z których Sīlavatī była najważniejszą. W efekcie jej schadzek z Sakką urodziło się dwóch synów: Kusa oraz Jayampati. Opowieść ta zawarta jest w Kusa Jātace ( J.v.278ff).
 • Okkalā – Mieszkańcy Okkalajanapada (MA.ii.894); mentioned also in the Apadāna (ii.359) in a list of tribes. Zobacz: Ukkalā.
 • Okkāmukha – Król Kapilavatthu. Przodek Sākyanów, najstarszy syn Okkāki i królowej Bhattā (lub Hatthā).
 • Okkantika Saṃyutta (Okanta) – Dwudziesty piąty rozdział Saṃyutta Nikāya [SN 25], czwarty w Khandha Vagdze (S.iii.225-8).
 • Olandā – Imie pochodzące Cūlavamsa, które zostało nadane Holendrowi na Cejlonie. (Zobacz Cv. Index).
 • Oṇatoṇata Sutta
 • Opamañña
 • Opamma Saṃyutta – Dwudziesty rozdział Saṃyutta Nikāyi [SN 20]. Nazwany tak, ponieważ występują w nim liczne parabele (opamma) (S.ii.262ff).
 • Oparakkhī – Jedna z czterech żon Candakumāry (J.vi.148).
 • Opasāda - wioska bramińska w Kosala, miejsce zamieszkania Caṅkī, który dzierżył lenno królewskie podarowane mu przez Pasenadiego. Na północy wioski był las drzew sāla, gdzie składano ofiary różnym bóstwom. Buddha zatrzymał się tu w trakcie swoich podróży (M.ii.164).
 • Opavuyha Thera
 • Orambhāgiya Sutta
  1. Pięć okowów powiązanych z niższymi formami istnienia: sakkāyaditthi, vicikicchā, etc. Można je zniszczyć poprzez rozwój Ośmiorakiej Ścieżki (S.v.61).
  2. Pięć niższych okowów może być zniszczone poprzez praktykę czterech ustanowień uważności (A.iv.459).
 • Orima Sutta – O dalszym i bliższym brzegu. I tak np. fałszywe przekonania (micchādiṭṭhi) stanowią dalszy brzeg, natomiast ich przeciwieństwo - sammādiṭṭhi - bliższy (A.v.233).
 • Orittiyūrutombama - Miejscowość w południowych Indiach. Cv.lxxvi.299.
 • Osadha - Zobacz: Mahosadha.
 • Osadhī
 • Ottabhās – Jeden z osiemnastu języków szeroko rozpowszechnionych w świecie, z których żaden nie był stosowny do szerzenia Dhammy. VibhA.388.
 • Oṭṭhaddha
 • Otturāmallaka – Przywódca Dhanumandaly (miasto); ugiął się pod naporem generała Rakkhy (Cv.lxx.17, 18, 28).
 • Ovāda Sutta – Buddha objaśnia, w odpowiedzi na pytanie Ānandy, osiem cech koniecznych dla mnicha, by ten został wyznaczony duchowym przywódcą przez swych kompanów (A.iv.279f).
 • Ovāda Vagga – Trzecia część zasad Pācittiya w Sutta Vibhandze (Vin.iv.49-69; także v.16-18).