Nissaya

Podstawa. Dwie błędne podstawy moralności to:

Dlatego też istnieją dwie błędne podstawy moralności: Moralność Oparta na Pożądaniu (tan.hā-nissita-sīla) i Moralność Oparta na Poglądach (dit.t.hi-nissita-sīla). (Załącznik)

"Oparta na pożądaniu jest moralność, która rodzi się z pożądania szczęśliwego istnienia, na przykład: O, to poprzez taką moralność mogę stać się podobnym bogu lub niebiańską istotą! (A.IX, 172)

"Oparta na poglądach jest moralność, która jest wzbudzona przez pogląd, że dzięki przestrzeganiu pewnych moralnych zasad może zostać osiągnięte oczyszczenie." (Vis.M. I)

POWRÓT