Nipphanna-rūpa

Wytworzone Ciało, jest tym samym co rūpa-rūpa, Właściwe Ciało, czyli materia lub rzeczywiste ciało w odróżnieniu od Niewytworzonego Ciała (anipphanna-rūpa) składającego się jedynie z cech lub właściwości ciała, np. nietrwałości itp., które są także wyjaśnione pośród 28 zjawisk skupiska ciała. Patrz khandha, Podsumowanie I, Vis.M.XIV,73.

POWRÓT